De stemming in de Europese oliedienstensector is onder nul gezakt. Het terugschroeven van de investeringen door de oliemajors veroorzaakt overcapaciteit en zet dus druk op de prijzen en de marges. Vandaar dat we nog geen plezier hebben beleefd aan portefeuillewaarde Fred Olsen Energy, een specialist in olieboorinstallaties op zee (offshore). Een jaar geleden werd voor 2015 nog een winst in de buurt van 40 NOK per aandeel vooropgesteld. Nu zou de markt al met ruim de helft daarvan tevreden zijn. Want naar aanleiding van de cijfers over het tweede trimester geeft de bedrijfsleiding aan dat de neerwaartse druk op de dagverhuurtarieven nog het volledige jaar zal aan...

De stemming in de Europese oliedienstensector is onder nul gezakt. Het terugschroeven van de investeringen door de oliemajors veroorzaakt overcapaciteit en zet dus druk op de prijzen en de marges. Vandaar dat we nog geen plezier hebben beleefd aan portefeuillewaarde Fred Olsen Energy, een specialist in olieboorinstallaties op zee (offshore). Een jaar geleden werd voor 2015 nog een winst in de buurt van 40 NOK per aandeel vooropgesteld. Nu zou de markt al met ruim de helft daarvan tevreden zijn. Want naar aanleiding van de cijfers over het tweede trimester geeft de bedrijfsleiding aan dat de neerwaartse druk op de dagverhuurtarieven nog het volledige jaar zal aanhouden en wellicht ook nog een stuk van volgend jaar. De cijfers waren dan ook verre van denderend. Alleen hadden de analisten de zwakke cijfers ook wel verwacht. De omzet kwam met 273,3 miljoen USD zelfs 7 % boven de analistenconsensus van 254,8 miljoen USD uit. Idem voor de bedrijfskasstroom (ebitda): 93,7 miljoen USD was de gemiddelde analistenschatting en we zijn op 106,6 miljoen USD uitgekomen of 14 % boven de consensus. Alleen bedroeg de omzet in het tweede trimester van vorig jaar nog 306,7 miljoen USD en de ebitda zelfs 160,2 miljoen USD. Er is dus respectievelijk sprake van een daling met 11 en 33 % in vergelijking met een jaar geleden. Bovendien lag door hogere afschrijvingen de winst per aandeel met 0,10 USD (0,605 NOK) per aandeel onder de gemiddelde schatting van 0,27 USD per aandeel. Het eerste semester levert zo amper 208,6 miljoen USD ebitda op of bijna 31 % minder dan de eerste jaarhelft van vorig jaar. De winst per aandeel is gezakt van liefst 15 naar 2,73 NOK per aandeel. Het is dus geen overbodige luxe dat intussen het tiende platform, de Bolette Dolphin, sinds mei werkzaam is in Liberia. Het vierjarige contract met Anadarko, tegen een dagverhuurtarief van 488.000 USD, loopt tot het tweede kwartaal van 2018. Een tweede nieuwe platform, de Bollsta Dolphin, zou worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2015. Belangrijk is dat de Bollsta Dolphin al een vijfjarig contract met Chevron heeft tegen een zeer aantrekkelijk dagverhuurtarief van 560.000 USD. Dat biedt perspectieven. Bovendien mogen we aannemen dat onaangename verrassingen zoals de factuur van de onderhoudskosten voor de Blackford Dolphin (geraamd op 125 miljoen, maar uiteindelijk 210 miljoen USD) en de duur van het onderhoud voor de Borgholm Dolphin (negen in plaats van drie weken) geen gewoonte worden. Zeker gezien de dalende tendens van de verhuurtarieven en de tendens tot kortere contracten is het positief dat zich momenteel geen grote problemen stellen met betrekking tot het orderboek. Momenteel heeft alleen de Borgny Dolphin, wiens contract met Petrobras in mei werd beëindigd, geen verhuurcontract. Vanaf het derde kwartaal zouden de cijfers weer (fors) moeten verbeteren. De verlaagde winstprognose voor 2014 bedraagt 16,3 NOK per aandeel (26,2 NOK per aandeel in 2013). Voor 2015 ligt de consensus op 27,3 NOK per aandeel. De koers zakte nog verder door na de resultaten. We denken dat we qua cijfers en qua sentiment op de bodem zitten. We blijven erbij dat we op het huidige koersniveau over een koopje mogen spreken. We bekijken dan ook een versteviging van de positie van Fred Olsen in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardig Risico: laag Rating: 1A