Eisen schadevergoedingde deur uit
...

Eisen schadevergoedingde deur uitF ebetra, de patronale vereniging van de transportsector, legt de laatste hand aan de schadedossiers die werden ingediend na de syndicale acties op de Franse wegen, eind vorig jaar. "De eerste 150 dossiers vertrekken momenteel naar de Franse departementen. Zij zijn het die de aanvraag voor een schadevergoeding behandelen," aldus Elisabeth Geysels, juriste van Febetra. "Een tweede reeks van 190 dossiers gaat zo snel mogelijk de deur uit." Volgens Febetra heeft één dag stilstand tengevolge van de wegblokkades de Belgische transporteurs zo'n 15.000 tot 20.000 frank per chauffeur gekost. "Alleen al de stilstandvergoedingen kunnen voor de eerste 150 dossiers oplopen tot 30 miljoen frank," zegt Geysels. "Sommige transporteurs vragen ook nog een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten en stockagekosten." Het is nog onduidelijk of de verzekeraars zullen tussenkomen als er goederen bedorven zijn. "Als men niet op de hoogte was van de acties en ter plaatse werd geconfronteerd met de blokkades, kan de verzekering eventueel tussenkomen," weet Geysels. "Maar een staking of rebellie valt in vele gevallen niet onder de polis." Geysels betwijfelt trouwens of de Franse departementen de transporteurs zullen vergoeden voor de geleden schade. Geysels : "In ieder geval eisen we een schadevergoeding. Baat het niet, dan schaadt het niet."Het Britse advocatenkantoor Ford & Warren, dat een aantal Britse, Nederlandse en Ierse schadeclaims groepeert, is een stuk optimistischer : "De regering van élke lidstaat heeft de plicht het Verdrag van Rome na te leven," argumenteert Keith Hearn, die voor Ford & Warren het dossier behandelt. "Als een regering vaststelt dat het vrij verkeer van goederen op haar wegen wordt geblokkeerd, heeft ze de keuze : ingrijpen of de gevolgen dragen. We zeggen dus niet dat Parijs het leger had moeten inzetten tegen de transporteurs. Maar de verantwoordelijke overheid moet de onschuldige slachtoffers van deze politieke keuze wel vergoeden." De Britse en de Franse regering trachten informeel een oplossing uit te werken om de transporteurs te vergoeden. Hearn : "Ik geloof niet in een politieke oplossing die nog jaren kan aanslepen. Ik baseer me liever op de rule of law. We zorgen zelf wel dat de transporteurs hun schade kunnen terugvorderen." KEITH HEARN (FORD & WARREN) De Franse regering had het vrij verkeer van goederen moeten laten naleven bij de syndicale blokkades van haar wegen.