Suez rijper voor asset-stripping ?
...

Suez rijper voor asset-stripping ? Welke Belgische (Vlaamse) financiers gaan verder dan Albert Frère en kopen samen met hem tot rond 25 % van de Franse megaholding Suez ? Niet om deze structuur te koesteren, maar om ze via asset-stripping te ontmantelen en er, één, hun aankoop deels mee te financieren, twee, strategische-industriële meerwaarde uit te halen en, drie, groter voordeel te halen als aandeelhouder ? 25 % van Suez kost vijftig à zestig miljard frank. Dit is een fractie van de bedragen die Vlaamse spaarders stoppen in overheidsobligaties en kasbons. Albert Frère heeft nogmaals zijn financiële vernuft getoond. Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat hij met zijn Electrafina 2,9 % kocht van Suez, en daardoor toetreedt tot de tour de table die de Franse groep van Gérard Mestrallet beheerst. De Franse tak van de tour de table bestaat uit BNP (3,2 %), Crédit Agricole (3,75 %), Saint-Gobain (6,2 %), UAP (6,1 %), in totaal 19,2 % van de aandelen en 27,3 % in stemrechten. Generale Maatschappij was tot maandag het enige Belgische lid met 1,5 procent. Een kleine Belgische holding uit het kamp van de Vlaamse Ankerclub bezit als belegging een pakketje. Is er een heuse Franco-Belgische superstructuur in de maak of kan dit een eerste etappe worden voor een opruiming van het netwerk Suez-Generale Maatschappij-Tractebel ? En staan er voor de traditionele machtshebbers van Generale Maatschappij en de energieholding schokkende ontwikkelingen voor de deur ? Bij Vlaamse financiers circuleert een schema dat veel verder gaat dan de proefballon om in plaats van een participatie in Tractebel of Generale Maatschappij slechts 7 of 8 procent te verwerven van Suez. Met die minderheid blijft zelfs die grootste Belgische (Vlaamse) aandeelhouder een vazal van de Franse alliantie. Doorduwen, stellen experts. Wat we moeten doen, is een pak miljarden mobiliseren om over het percentage te geraken van de Franse vier en Generale Maatschappij. De volgende etappe is de de-constructie van Suez. Deze maakt meerwaarden vrij en financiert voor het nieuwe Belgische (Vlaamse) machtsblok de mega-operatie. Zijn er Vlaamse financiers en experts die dit type van operatie aankunnen ? Dat is niet bij voorbaat uitgesloten. De traditionele namen zijn gekend, ook nieuwelingen als het corporate department van Kredietbank kunnen dergelijke manoeuvres aan. Na een dubbelslag intrede/afbraak verandert het totale economisch-industriële en deels politiek-maatschappelijke landschap van Franco-België.