Zie je wel, het is alweer de rechtse pers die je steunt. Je bent écht verkeerd bezig," zal SP.A-voorzitter Steve Stevaert tegen Frank Vandenbroucke zeggen als hij deze titel leest. Hokjesmentaliteit is dat, in plaats van een breeddenkende analyse.
...

Zie je wel, het is alweer de rechtse pers die je steunt. Je bent écht verkeerd bezig," zal SP.A-voorzitter Steve Stevaert tegen Frank Vandenbroucke zeggen als hij deze titel leest. Hokjesmentaliteit is dat, in plaats van een breeddenkende analyse. Vorige week dinsdag gooide teletubby Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk en Onderwijs, met zijn open brief een bom in de Wetstraat. 2004 wordt helemaal niet het "scharnierjaar" waarop Vandenbroucke en partijgenoot Johan Vande Lanotte begin dit jaar in hun gezamenlijke open brief hadden gehoopt. De kern van de nieuwe brief: de begroting staat niet structureel op poten, de arbeidsmarkt wordt veel te "zoet" hervormd en in de gezondheidszorg gebeurt er niets. Verder pleitte Vandenbroucke voor meer samenwerking tussen de verschillende regeringen. Daarvoor leek het hem noodzakelijk de CD&V in de federale regering op te nemen. Dat laatste had hij beter niet gezegd. Met die politieke opmerking werd hij namelijk een te makkelijke schietschijf, waarbij de essentie van zijn analyse opzij werd geschoven. Nochtans ligt de participatiegraad van België, ondanks een lichte stijging naar 60,5 %, nog mijlenver achter op het Europese gemiddelde. Met die toename werd trouwens niet veel meer dan het recente verlies goedgemaakt. De participatiegraad is cruciaal. Zonder een forse verhoging is België een vogel voor de vergrijzingskat. En toch schrijft federaal minister van Werk Freya Van den Bossche (SP.A) in het tijdschrift Samenleving en Politiek een bijdrage onder de titel Geen reden tot paniek, wel dringende aanpassingswerken nodig. En wat is de kern van Freya's boodschap? De bedrijfswereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen door allochtonen aan te werven, door minder snel een beroep te doen op brugpensioen en door meer te investeren in vorming. Als je maar weet bij wie de fout ligt. Gelukkig is de beleidsverklaring van premier Verhofstadt veel evenwichtiger. Op het vlak van de ziekteverzekering reageerde minister van Sociale Zaken Rudy Demotte ( PS) met een frontale aanval op Vandenbroucke. "Mijn beleid is wel degelijk gezond," zei hij. Hij verklaart dat de huidige problemen een gevolg zijn van het slechte beleid van zijn voorganger... Frank Vandenbroucke. "Het is fout om de indruk te wekken dat ons stelsel van gezondheidszorgen in gevaar is," concludeerde Demotte. Vandenbroucke hoefde niet zelf te antwoorden. De commissie Begrotingscontrole van het Riziv deed dat in zijn plaats. Uit zijn jongste rapport blijkt dat in het eerste semester van 2004 het Riziv 11,1 % meer heeft uitgegeven dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het gaat om een overschrijding van het budget met 830 miljoen euro. Vandenbroucke had dus zonder meer gelijk. Maar ook Elio Di Rupo (PS), de ongekroonde koning van België, heeft dat nog niet begrepen. "De Belgische sociale zekerheid is niet te duur, integendeel. Net als de gezondheidszorg," zei hij in een interview in De Standaard afgelopen weekend. Dat zal wel als er 3,7 miljard euro in die sociale zekerheid van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel wordt getransfereerd, zoals blijkt uit de jongste transferstudie die besteld werd door ex-minister-president Bart Somers ( VLD). 'Gelukkig' dat Vandenbroucke daar nog over heeft gezwegen. Anders had de slimste mens van de Wetstraat misschien wel echt ontslag moeten nemen. Guido Muelenaer Guido Muelenaer