Aanvulling voor Dilbeeks huisvuilbeleid
...

Aanvulling voor Dilbeeks huisvuilbeleid"Het Groene Punt staat niet haaks op de aanpak van de gemeente Dilbeek ( nvdr. zie Trends, 23 mei '96). Integendeel, beide systemen vullen elkaar goed aan." Magda Buelens, secretaris van Recarton, een dochtermaatschappij van Fost Plus en communicatiemanager van Tetra Pak in België, zet zich fel af tegen het spookbeeld van Dilbeek : "De gemeente wil alle plastic, metaal en alle drankkartons (PMD) uit de vuilniszakken bannen. Maar in de praktijk is zoiets onmogelijk. Deze aanpak is ecologisch ook weinig zinvol, vermindert de afvalberg geenszins en kost uiteindelijk de gebruiker veel meer." Volgens Buelens bestaat ten eerste voor een aantal producten (zoals tonijn in blik) nog altijd geen alternatief voor PMD. Ten tweede geven wetenschappelijke studies (ecotakscommissie, TNO, Fraunhöfer...) geen uitsluitsel over de meest milieuvriendelijke drankverpakking. Ten derde verhoogt bij een volledige overschakeling op meermalige drankverpakkingen uiteindelijk het volume van de afvalberg, door het hoger gewicht van glas. En ten slotte : hoewel Fost Plus voor de verwerking van het huisvuil 164,5 frank per kilo betaalt (in Dilbeek is dat maar 76,4 frank per kilo), veroorzaakt de uniformisering van zo'n retoursysteem een extra kost van 1077,5 frank per persoon per jaar (gemiddeld 5 frank per verpakking). Ook relativeert Buelens de succescijfers van Dilbeek : "Zij halen hun spectaculaire resultaten vermindering van 60 % voornamelijk uit huiscompostering. Maar dat behoort niet tot het domein van Fost Plus, dat zich beperkt tot PMD ( nvdr. het initiatief van de verpakkingsindustrie om aan de ecotaksen te ontsnappen). Men kan ons dus moeilijk verwijten niets aan compostering te doen. Aangezien Fost Plus ecologisch en economisch goed scoort recyclage van bijvoorbeeld 3791 ton brik in '96 of 21,5 % van de consumptie vult ons systeem de composteringsacties van Dilbeek goed aan. Vergeet daarbij niet dat wij de gemeenten subsidiëren voor de ophaling van glas en papier." Ten slotte verwerpt Buelens de kritiek dat de industrie niets aan preventie doet : "Zo heeft Tetra Pak het gewicht van zijn materiaal met 21 % verminderd, goed voor 4791 ton per jaar. Het selectief ingezameld afval uit België wordt volledig verwerkt door de Franse papierfabriek Sibille Dalle te Bousbecque, op tien kilometer van Menen. Ook is brik veel veiliger, hygiënischer, stapelbaarder en lichter dan andere verpakkingen. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse vice-president Al Gore ons vorig jaar de Presidentiële Prijs voor Duurzame Ontwikkeling overhandigde." MAGDA BUELENS (RECARTON) Het bannen van plastic, metaal en drankkartons in Dilbeek kost meer, verhoogt de afvalberg en is niet ecologisch.