In de eerste zes maanden van dit jaar zijn de inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters gedaald met 12...

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn de inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters gedaald met 12,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van januari tot en met juni zijn 13.604 nieuwe motoren en scooters ingeschreven. In de lockdownmaanden maart en april was er een forse terugval (-70% in april), maar in mei en juni was er een sterke groei (+52,9% in juni). De verbetering van de cijfers lag in lijn met de verwachtingen. De lockdown viel immers samen met de traditionele start van het motorseizoen.