Opel Antwerpen gaat definitief dicht, maar Ford Genk heeft bestaanszekerheid gekregen tot 2020. De 4857 werknemers moeten wel flink wat toegevingen doen in ruil voor de productie van enkele nieuwe modellen. De vakbonden en de fabrieksdirecteur Guy Martens onderhandelden zowat een jaar en verspreidden vorige week het nieuws. Steven Odell, CEO van Ford Europe, bevestigde de plannen.
...

Opel Antwerpen gaat definitief dicht, maar Ford Genk heeft bestaanszekerheid gekregen tot 2020. De 4857 werknemers moeten wel flink wat toegevingen doen in ruil voor de productie van enkele nieuwe modellen. De vakbonden en de fabrieksdirecteur Guy Martens onderhandelden zowat een jaar en verspreidden vorige week het nieuws. Steven Odell, CEO van Ford Europe, bevestigde de plannen. Het personeel in Genk kreeg vanuit het Europese hoofdkantoor in Keulen een besparingdoel van 12 procent. Ook de andere assemblagebedrijven in Europa - twee in Duitsland, één in Spanje - moesten bezuinigen. De contouren van de operatie in Limburg liggen niet helemaal vast. Toch is opmerkelijk hoe er in Genk minder rechtstreeks in het loon wordt ingegrepen. Netto gaat er slechts 2,5 procent af, in de Duitse assemblagefabrieken is dat 6,5 procent. Het gaat in Genk om losse maatregelen. Ford schrapt de eigen bedrijfskantine, maar die taak wordt misschien uitbesteed aan een cateraar. Het busvervoer verdwijnt, maar dat neemt De Lijn eventueel over. Een concrete besparing wordt het niet-indexeren van de vakantiepremie en Ford Genk zou onderhandelen over een ruimere versoepeling van de patronale bijdragen voor de ploegenpremie. De korting bedraagt nu 15,6 procent. De besparing gebeurt in fases en is gekoppeld aan de toewijzing van de productie van nieuwe modellen. Vanaf 1 januari 2011 wordt 7 procent bespaard, eerst wordt de Mondeo vernieuwd. Later volgt de resterende besparing, in functie van de opvolgers van de modellen Galaxy en S-Max. Daarnaast is er de Vlaamse overheidssteun. Ford zou 700 miljoen euro in de modernisering in Genk investeren. De Vlaamse overheid kan een overheidswaarborg geven tot 90 procent bij leningen voor die investeringen. De Vlaamse overheid wil ook de onderhandelingen begeleiden voor eventuele leningen bij de Europese Investeringsbank (EIB). De onroerende voorheffing voor uitrusting en materiaal van Ford Genk wordt geleidelijk afgebouwd tot in 2020. En met Aquafin wordt over een nieuw waterzuiveringscontract onderhandeld. Aquafin zou de publieke nutinvesteringen voor zijn rekening nemen. De Vlaamse overheid tast diep in haar buidel, maar dat is geen garantie voor succes. Ford Europe maakt sinds 2006 weer winst, op 2009 na. Toen was er een verlies vóór belastingen van 165 miljoen euro. De moedermaatschappij werkt ondertussen aan een drastische strategische wijziging, met een wereldwijde focus op kleinere modellen. Ford Genk fungeert daarbij als een zeer leefbare nichespeler, met drie erg goed verkopende modellen in het hogere marktsegment. W.R.