Op fondsengebied scheerde kapitaalbescherming opnieuw hoge toppen. Zowat driekwart van de nieuwe middelen die naar de markt vloeiden, vond zijn gading bij dergelijke fondsen. De Belgische belegger durft nog steeds geen risico te nemen. Spijtig, want vooral met aandelen en in mindere mate met obligatiefondsen was er in 2004 veel meer geld te verdienen. Blijft dat zo in 2005 ? We geven een overzicht van de mogelijke alternatieven.
...

Op fondsengebied scheerde kapitaalbescherming opnieuw hoge toppen. Zowat driekwart van de nieuwe middelen die naar de markt vloeiden, vond zijn gading bij dergelijke fondsen. De Belgische belegger durft nog steeds geen risico te nemen. Spijtig, want vooral met aandelen en in mindere mate met obligatiefondsen was er in 2004 veel meer geld te verdienen. Blijft dat zo in 2005 ? We geven een overzicht van de mogelijke alternatieven. We dienden in tegenstelling tot 2003 vorig jaar niet ver van huis te gaan om mooie returns te behalen met beleggingsfondsen. Fondsen met een focus op de Belgische markt, konden een return van 30 % en meer voorleggen. Onder meer de herontdekking van de Belgische markt door heel wat buitenlandse institutionelen stuwde de BEL20 fors hoger. De Brusselse beursbarometer moest in Europa slechts weinige beurzen voor laten gaan. De Oostenrijkse ATX-index, bijvoorbeeld wel, met een winst van ongeveer 50 %. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat ze die prestatie in 2005 nog eens zullen overdoen. Misschien moeten we binnen Europa dan eerder op zoek naar de aandelenmarkten die afgelopen jaar of zelfs verscheidene jaren achtergebleven zijn. De Nederlandse en Zwitserse markt, bijvoorbeeld, kunnen voor 2004 slechts een winst van luttele procenten tonen. In Nederland speelde de dollargevoeligheid en de zwakke prestatie van enkele grote namen zoals Unilever en Royal Dutch de AEX-index parten. Het Puilaetco Holland-fonds en het Horizon Invest AEX van Petercam staan bovenaan op de lijst. Het zwakke jaar van de Zwitserse SMI-index is dan weer te wijten aan de ontgoochelende prestatie van farmawaarden ( Novartis, Roche) en producenten van consumentengoederen ( Nestlé). Zo'n tien fondsen specialiseren zich in het Alpenland en zijn het bekijken waard. Dit jaar wisten de fondsen Schroders Small & Midcap, Parvest Switzerland Classic en Fidelity Switzerland beter te presteren dan de index. Via de Zwitserse markt komen we bij farma terecht, één van de slechtst presterende sectoren van 2004. Na generische concurrentie en zwakke pijplijnen werd farma de voorbije maanden getroffen door productproblemen en -mislukkingen. Het terugtrekken van pijnstiller Vioxx door Merck zond schokgolven door de sector. Discussies over de veiligheid van Celebrex en Bextra van Pfizer deden er de jongste weken nog een schepje boven- op. De farmasector zou zich in 2005 wel eens kunnen herpakken. Binnen een breed farma-universum is een ruime keuze mogelijk. De fondsen AXA Health Care, KBC Equity Pharma en DWS InvestPharma kunnen bogen op een jarenlange ervaring en hebben over een langere periode beter gepresteerd dan hun collega's. De biotechsector was vorig jaar ook een lelijk eendje, maar staat met een enorm aantal productlanceringen en potentiële middelen in onderzoeksfase III voor de doorbraak. Biotech draagt meer risico met zich mee dan farma, maar kan betere groeivooruitzichten voorleggen. Het Pictet Biotech-fonds kan ons zeker bekoren. Andere sectoren die een doorbraak kunnen forceren of verder zetten : alternatieve energie en grondstoffen. Als gevolg van de hardnekkig hoge olieprijs zullen investeringen in alternatieve energie zeker toenemen. Omdat de markt zeer divers is, en winnaars en verliezers binnen het segment moeilijk zelf te kiezen zijn, is een fonds zoals het Merrill Lynch NewEnergy Fund het beste alternatief. Voor grondstoffen is de haussemarkt volgens veel waarnemers lang niet voorbij. De sterke vraag in China, en de toenemende vraag in India en de VS zullen de prijzen van uiteenlopende grondstoffen blijven ondersteunen. Daarenboven zijn de voorraden van veel grondstoffen tot extreem lage niveaus teruggevallen. Het AAF Resources van ABN Amro en het Merrill Lynch World Mining-fonds bieden een ruime portefeuille aan grondstoffen(aandelen) aan. Wil men een graantje meepikken van de verdere opmars van het goud, kan men het Merrill Lynch World Gold-fonds overwegen. Een sector die zich al een tijdje in stilte heeft gehuld, is telecom. We moeten al een hele tijd teruggaan om telecombedrijven, na de enorme herstructureringen, blakend van gezondheid te zien. Deze cashgeneratoren zouden wel eens een stevige comeback kunnen neerzetten. Via het Fortis L Equity Telecom Europe, kan men in Europese telecom beleggen, en via het KBC Equity Wireless bespeelt men het mobiele segment. Een ander deel van de fondsenportefeuille zou uit een fonds (of fondsen) gespecialiseerd in opkomende landen moeten bestaan. Daar is immers de hoogste economische groei te vinden. Onze voorkeur gaat uit naar China (en Azië, exclusief Japan), India, Rusland en in mindere mate naar Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, en Oost-Europa. China kende na een fantastisch 2003 een ronduit ontgoochelend beursjaar. De vrees voor een harde landing van de economie nadat de overheid enkele restrictieve maatregelen doorvoerde, verlamde de markt en deed internationale investeerders een afwachtende houding aannemen. Daarnaast hadden veel bedrijven na het speculatieve 2003 een veel te hoge waardering achter hun naam. Het de voorgaande jaren bijzonder sterk presterende Fructilux Actions Chine bengelde in 2004 onderaan met een verlies van 17 %. Gevestigde waarden zoals Dexia Invest Red Chips en Top Global van Bank Corluy konden de schade met een daling van respectievelijk 6,9 % en 3,7 % beperken. Tussentijdse correcties kunnen aangewend worden om de positie in het land aan te passen. We gaan ervan uit dat de Chinese economie tegen een sterk tempo zal blijven groeien en de beurs nog heel wat opwaarts potentieel heeft. U kunt ook op China inspelen door de pas op de Amerikaanse markt genoteerde tracker of ETF, iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (symbool FXI) te kopen. De omliggende landen, die dit jaar evenmin konden overtuigen, zijn een uitstekend alternatief. Bedrijven uit de regio zullen blijven profiteren van de sterke Chinese groei en een toename van de interne vraagdynamiek. We zouden geen specifiek landenfonds in de portefeuille opnemen, maar veeleer een gespreid Azië-fonds (eventueel met een vleugje China en/of Japan). Zo spreidt u het risico. Het Fidelity Asean Fund, het Templeton Asian-fonds en Pictet Asian Equities kunnen een aardig trackrecord over de voorbije drie jaar voorleggen. India zouden we ook een plaats geven in uw portefeuille, ondanks de sterke stijging van de Bombay Sensex-index. Er is onder andere de verdere liberalisering van de economie, de nog altijd beperkte stroom van buitenlandse investeringen en beleggingen, en de stijging van de binnenlandse consumptie. Fondsen zoals het HSBC Indian Equity en JP MorganFleming India Fund slagen er met hun jarenlange ervaring in het land in om beter te doen dan de index. Een stijger met stip is ongetwijfeld Rusland, hoewel de recente gebeurtenissen niet meteen uitnodigend zijn. De voorbije maand is de Russia Moscow Times-index met 20 % teruggevallen door de Yukos-affaire. Buitenlandse investeerders vrezen dat de als autoritaire bestempelde president Poetin meer Russische bedrijven of activa wil nationaliseren. We zijn van mening dat de storm zal overwaaien en de Russische economie sterk zal groeien onder impuls van een blijvend hoge olieprijs. De keuze op de fondsenmarkt is met KBL Key Russia wel beperkt. Een aankoop van een energiefonds met heel wat beleggingen in Russische aandelen kan als alternatief dienen. Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland en Oost-Europa hebben op termijn ook nog stijgingspotentieel, maar gezien de recente forse koersstijgingen in de drie regio's zouden we een tussentijdse terugval afwachten. De meeste economen zijn het erover eens : in 2005 zal de langetermijnrente in de VS en misschien zelfs in Europa stijgen. Dat betekent minder goede vooruitzichten voor obligaties en obligatiefondsen, die in 2004 eerder matig hebben gepresteerd. Geen verrassing dat voor 2005 de meeste marktwaarnemers aandelen boven obligaties verkiezen. KBC, bijvoorbeeld, onderweegt voor al zijn profielen de post obligaties (zie kaderstuk en tabel). Wat er ook van zij, we vinden weinig tot geen argumenten om veel gemengde fondsen, die in 2004 met een gemiddelde return tussen 0 en 1 % ontgoochelden, in de portefeuille op te nemen voor 2005. Fondsbeheerder Schroders houdt wel rekening met lagere rentevoeten onder impuls van een ertragende economische groei en beperkte inflatie. Schroders geeft een voorkeur voor overheidsobligaties, maar wacht tot na het eerste kwartaal om zijn positie te verhogen. "We rekenen op een sterke prestatie van aandelen in het eerste trimester. Daarna verwachten we dat de wereldeconomie vaart zal minderen en de inflatie weer zal beginnen afbrokkelen. Europese staatsobligaties staan bovenaan op ons lijstje, maar ook Amerikaanse krijgen een plaatsje. We blijven er immers van overtuigd dat Aziatische centrale banken Amerikaanse Treasuries zullen blijven kopen." De fondsenemittent staat eerder neutraal tegenover bedrijfsobligaties. " Spreads zijn klein geworden, omdat beleggers risico durven nemen en we geloven dat deze op korte termijn nog kunnen vernauwen. Daarenboven neemt het aanbod verder af, omdat bedrijven hun schulden verder afbouwen. Voor high yield of obligaties met een hoge opbrengst zijn we wat voorzichtiger, want spreads zijn wel heel nauw geworden." Binnen het obligatiesegment is een voorkeur moeilijk te bepalen. In een studie van researchgroep Morningstar bij Europese fondsbeheerders stond te lezen dat 33 % van de geconsulteerden de komende twaalf maanden overheidsobligaties van de ontwikkelde landen de sterkste prestatie ziet neerzetten. Bedrijfsobligaties met hoge opbrengst of high yield kregen 26 % van de ondervraagden achter zich, overheidsobligaties uit ontluikende markten 23 % en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit 18 %. Binnen het obligatie-universum is een ruime spreiding een must.n FRANCIS MUYSHONDT[ 2005 ] We dienden in tegenstelling tot 2003 vorig jaar niet ver van huis te gaan om mooie returns te behalen met beleggingsfondsen. [ 2005 ] Fondsen met een focus op de Belgische markt, konden vorig jaar een return van 30 % en meer voorleggen. [ 2005 ]Een deel van de fondsenportefeuille zou uit een fonds (of fondsen) gespecialiseerd in opkomende landen mogen bestaan.