De Koning Boudewijnstichting zamelde bijna 5.000 giften in na de overstromingen in Wallonië. Die giften van 1,5 milj...

De Koning Boudewijnstichting zamelde bijna 5.000 giften in na de overstromingen in Wallonië. Die giften van 1,5 miljoen euro vermeerderde ze met een half miljoen tot 2 miljoen euro, goed voor 112 projecten om de slachtoffers te helpen. De stichting beheert nog fondsen. Het Solvay Solidarity Fund schonk 250.000 euro aan scholen en het EU Staff Solidarity Fund verzamelde 100.000 euro onder personeelsleden van de Europese Unie. Fund Rotary Belgium haalde 425.000 euro op, AXA Chartity Account stelde 300.000 euro ter beschikking en Fonds Cartamundi trok een onbekend bedrag uit.