INSITES.
...

INSITES.Op 8 januari 1998 berichtte Trends over Insites, een initiatief van vier onderzoekers van de Vlerick School voor Management. Insites werd in 1997 opgericht en doet onderzoek naar de effectiviteit van websites voor marketingdoeleinden. "Het succes van een website is afhankelijk van de mate waarin deze is afgestemd op de wensen en behoeften van de bezoeker. Om aan goede webmarketing te doen, moeten bedrijven weten wie de bezoeker is en wat deze denkt van de website," vertelde Kristof De Wulf, een van de vier researchers vorig jaar aan Trends. Waar staat het onderzoeksbedrijf nu? Tim Duhamel, die ook deel uitmaakt van het starterskwartet en intussen gedelegeerd bestuurder is van Insites, zegt dat het bedrijf groeit en dat meer en meer sectoren interesse tonen voor de service. "Aanvankelijk kwam er vooral belangstelling uit de financiële sector. Nadien werkten we ook voor de uitgeverijbranche (onder meer voor Vacature) en de autosector. Elk bedrijf dat zichzelf au sérieux neemt op Internet, is geïnteresseerd. Het belang van onderzoek wordt ook steeds groter." Insites onderzoekt onder meer wie bepaalde sites bezoekt, en wat de drijfveren zijn van die personen. Het bedrijf maakt ook studies in verband met webvertising (wie en waarom), stelt rapporten op (zoals de Belgian Internet Monitor, die een profiel schetst van de Belgische Internet-gebruiker), levert onderzoek op maat en - een project dat nog in de kinderschoenen staat - is actief op het gebied van e-ducation. De onderzoeken van Insites gebeuren via het Net zelf. Het probleem daarbij is dat men niet kan achterhalen wie er surft. Er wordt geen gebruik gemaakt van een vaste steekproef, wél van een pop-up die bijvoorbeeld elke tiende bezoeker uitnodigt om deel te nemen aan het onderzoek. "De respons daarop ligt tussen 30% en 45%. Dat is vrij hoog, en we denken dat dat percentage in de toekomst wat zal dalen," aldus Duhamel. Daarnaast werkt Insites met een panel van 4000 personen dat kan worden ingezet om specifieke onderzoeken te doen en websites te pre-testen. Een van de belangrijkste conclusies uit iets meer dan een jaar onderzoek is dat Web-informatie waarvan men op het eerste gezicht denkt dat ze vrij specifiek is, toch sterk wordt gewaardeerd. "Je zou aanvankelijk niet denken dat men juist dié informatie zoekt. Je leert ook welke site als after-sales wordt ingezet. De site moet dan worden aangepast aan het feit dat vooral klanten de webstek komen bezoeken." Hebben sommige bedrijven op basis van deze resultaten hun Web-aanpak al aangepast? Duhamel: "Grondige aanpassingen zijn er nog niet gedaan. Maar we zijn ook nog niet zo lang bezig. Men mag niet vergeten dat bedrijven gewoonlijk heel wat hebben geïnvesteerd in hun webstek. De site aanpassen, vraagt opnieuw een investering en heel wat tijd. We geven wel aanbevelingen om bepaalde dingen te veranderen, maar tot nog toe zagen we alleen kleine aanpassingen gerealiseerd."INSITES Onderzoek naar de effectiviteit van websites voor marketingdoeleinden.