PUNTEN.
...

PUNTEN.Vanaf het begin van dit jaar werd voor de spaarders bij de BACOB-bank niet alleen rente op hun rekening bijgeschreven, maar ze kregen ook nog eens een Artis-Historia-punt per schijf van 2500 frank. BACOB was, en is nog steeds, het eerste dienstverlenend bedrijf dat trouwe klanten beloont met die punten.Trends berichtte daarover in het nummer van 19 december 1994. BACOB deelde het afgelopen jaar zowat 75 miljoen Artis-Historia-punten uit. De achterliggende redenering was dat bij een traditionele tombola niet iedereen een prijs kan winnen, terwijl in dit geval iedereen Artis-Historia-punten kon krijgen op basis van de ingelegde gelden.Na nieuwjaar mogen de BACOB-kliënten opnieuw Artis-Historia-punten verwachten bij hun rekeninguittreksel. Bovendien zal de bank niet alleen de eigen kliënten belonen, maar ook proberen om met die punten nieuw spaargeld aan te trekken.IMAGO.Toen BACOB vorig jaar de alliantie met de puntenorganizatie aanging, was er skepsis binnen en buiten de bank. Volgens de critici had Artis-Historia een oubollig imago, en dat zou het imago van BACOB wel eens nadelig kunnen beïnvloeden.In mei dit jaar peilde men telefonisch bij een 600-tal kliënten hoe zij tegen het geven van die punten aankeken. In tegenstelling tot de verwachtingen, waren de respondenten zeer positief over het imago van Artis-Historia. Bovendien verkoos de meerderheid het puntensysteem boven een tombola.Dirk Smet, verantwoordelijk voor direct marketing bij de BACOB-bank : "Het enige dat men nog positiever vond, was het geven van bioskooptickets. " Dat doet die bank echter niet.CATALOGUS.Er kwamen evenwel ook negatieve aspekten aan het licht. Mede op basis van studies die door Artis-Historia uitgevoerd werden, had men toch verwacht dat het puntenspaarsysteem beter bekend zou zijn bij de eigen kliënteel. "We kregen vrij vaak de verzuchting te horen : 'Wat kunnen we met die punten doen, welke boeken zijn er te krijgen en waar kunnen we die halen ? ' Daaruit hebben we de nodige lessen getrokken voor de toekomst, " aldus Smet.Een andere tekortkoming bleek te zijn dat er te weinig synergie bestond tussen de ruilcentra van Artis-Historia en de lokale bankkantoren. Ook daar is nu aan gewerkt. Er werd een catalogus gemaakt, waarvan de binnenkant van de cover een boodschap van BACOB bevat. Die kataloog is op 100.000 eksemplaren onder de kliënteel verspreid en ligt bovendien in de ruilcentra.PROMOTIE.Nieuw is dat BACOB nu meer naar buiten treedt met de link tussen de bank en Artis-Historia. Men heeft advertenties geplaatst in Pluspunt (het magazine van Artis-Historia) en in populaire weekbladen als Dag Allemaal en TV-Story.Het eigen bestand werd "verrijkt" door Sopres : men wilde namelijk graag weten wie van de klanten kinderen heeft in de leeftijd van 0 tot 9 jaar. Die krijgen dan een aanbod met Pingu (de pinguïn) en met extra punten. Wie in de ruilcentra een Pingu-boek kiest, krijgt ook extra punten ; die moeten dan wel opgehaald worden in het BACOB-kantoor. Op die manier creëert men ook traffic naar de bank.Spaarders die in de maand december een rekening openen, krijgen 100 punten als welkomstgeschenk. Ter promotie worden ook extra punten gegeven aan bestaande rekeninghouders die deze maand méér sparen.OPSTOOT.Hebben de BACOB-spaarders meer geld op hun spaarrekening gezet, nu er punten te verdienen zijn ? Volgens Dirk Smet is er een duidelijk stijgende lijn te zien. Honoré Pitteljon, commercieel direkteur van BACOB, zegt dat men met Artis-Historia een toegevoegde waarde heeft kunnen creëren bij een produkt dat vanuit rente-oogpunt minder aantrekkelijk is geworden.Worden de punten ook ingeleverd ? In het begin van dit jaar kregen de spaarders gemiddeld 100 tot 150 punten per persoon ; daarmee kon men al een publikatie van Artis-Historia aanschaffen. Tot en met november blijkt zowat 15 procent van de punten binnengebracht te zijn bij de ruilcentra. Dat is vrij veel, zeker voor het eerste jaar dat een bedrijf in het systeem van Artis-Historia zit."Normaliter is men bij Artis-Historia al heel tevreden met 5 tot 10 procent, " aldus Smet. "En het percentage zal nog een serieuze opstoot krijgen, omdat heel wat boeken van Artis-Historia tegen het einde van het jaar aangeschaft worden om cadeau te geven. "DE CATALOGUS VAN ARTIS-HISTORIA EN BACOB Moet de synergie bevorderen tussen de ruilcentra van Artis-Historia en delokale bankkantoren.HET AANBOD MET PINGU DE PINGUIN Wie een Pingu-boek kiest, krijgt extra punten die opgehaald moeten wordenin het BACOB-kantoor.