Het Zuid-Afrikaanse Sappi is met een jaarlijkse papierproductie van 6 miljoen ton een van de grotere papierproducenten ter wereld. Daarnaast is de internationale groep 's werelds grootste vervaardiger van 'dissolving wood pulp': houtpulp voor specifieke toepassingen. Sappi biedt werk aan 14.000 mensen in twintig landen, waaronder België. Sappi Lanaken produceert sinds 1968 voornamelijk gecoat houthoudend grafisch papier. Het Limburgse filiaal telt een vijfhonderdtal werknemers en is een belangrijke speler.
...

Het Zuid-Afrikaanse Sappi is met een jaarlijkse papierproductie van 6 miljoen ton een van de grotere papierproducenten ter wereld. Daarnaast is de internationale groep 's werelds grootste vervaardiger van 'dissolving wood pulp': houtpulp voor specifieke toepassingen. Sappi biedt werk aan 14.000 mensen in twintig landen, waaronder België. Sappi Lanaken produceert sinds 1968 voornamelijk gecoat houthoudend grafisch papier. Het Limburgse filiaal telt een vijfhonderdtal werknemers en is een belangrijke speler. "Onze sterke positie hebben we enerzijds te danken aan onze centrale ligging in Europa", zegt communicatiemanager John Donners. "Daardoor zitten we dicht bij onze klanten. Onze ordersystemen en productpakketten hebben we zo goed mogelijk afgestemd op hun wensen. Ook onze continue focus op proces- en productinnovatie en het streven naar een hoge kwaliteit werpen vruchten af. En uiteraard dragen onze gemotiveerde werknemers -- die voortdurend gestimuleerd worden om zich bij te scholen -- bij tot het succes van ons bedrijf. Al is het een hele uitdaging, gezien de energieprijshandicap en het loonkostennadeel ten opzichte van onze buurlanden." In vergelijking met andere Limburgse ondernemingen scoort Sappi Lanaken erg hoog in toegevoegde waarde. Het bedrijf zet dus op een erg economische manier grondstoffen om in een waardevol product. "We maken inderdaad een kwalitatief hoogwaardig product", bevestigt Donners. "Maar het is vooral een duurzaam product. Papier wordt gemaakt van hout: een vernieuwbare grondstof. Ruim 70 procent van het papier in Europa wordt gerecycleerd. Onze zorg voor het milieu en voor onze medewerkers werd vastgelegd in een 3P-beleid: people, planet en prosperity. Zo combineren we een gezond bedrijfsresultaat met een sterke focus op veiligheid, het welbehagen van onze medewerkers en het milieu." Toch staat de grafische papierindustrie onder druk. Door de digitalisering van de communicatie en de verschuiving van reclamebudgetten van direct mail naar internetmarketing, daalt het papiergebruik gemiddeld met zo'n 5 tot 8 procent per jaar. Deze trend zorgt voor overcapaciteit in de markt en leidt tot een neerwaartse spiraal van de papierprijzen. "Door onze sterke focus op continu verbeteren, productinnovatie en klantenservice proberen we de negatieve effecten van die dalende markttendens op te vangen", zegt Donners. "We zijn ook voortdurend op zoek naar nieuwe producten die zich in groeiende marktsegmenten bevinden. Daarnaast proberen we via diverse programma's kostenbesparingen door te voeren en zo het hoofd te bieden aan de crisis." ROEL VAN ESPEN