Het fonds Carmignac Global Bond presteerde lange tijd ondermaats. Het rendement van dat wereldwijde obligatiefonds liep zwaar achter op zijn referentie-index. Maar sinds Charles Zerah in 2010 aan het roer kwam, zijn de resultaten fors verbeterd. Over de afgelopen drie jaar bedraagt de geannualiseerde prestatie 7,67 procent, tegenover 3 procent voor de referentie-index (met een vergelijkbare volatiliteit) en 4,35 procent voor het gemiddelde van de wereldwijde obligatiefondsen. Het fonds werd daarvoor beloond met vier Morningstar-sterren.
...

Het fonds Carmignac Global Bond presteerde lange tijd ondermaats. Het rendement van dat wereldwijde obligatiefonds liep zwaar achter op zijn referentie-index. Maar sinds Charles Zerah in 2010 aan het roer kwam, zijn de resultaten fors verbeterd. Over de afgelopen drie jaar bedraagt de geannualiseerde prestatie 7,67 procent, tegenover 3 procent voor de referentie-index (met een vergelijkbare volatiliteit) en 4,35 procent voor het gemiddelde van de wereldwijde obligatiefondsen. Het fonds werd daarvoor beloond met vier Morningstar-sterren. Net zoals de andere producten van Carmignac nemen de beheerders een aantal fundamentele uitgangspunten in acht. Ze willen het kapitaal van de beleggers beschermen en streven tegelijk naar een betere prestatie dan de referentie-index. Ze baseren hun beleggingsstrategie op een macro-economische visie die op groepsniveau worden vastgelegd. Bovendien maken de beheerders gerichte keuzes. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van het beheerde kapitaal wordt belegd in enkele grote pijlers. De portefeuille is vrij geconcentreerd: de tien grootste lijnen van de portefeuille vertegenwoordigen meer dan 40 procent van de beheerde activa. "We volgen momenteel drie strategische lijnen", zegt Zerah. "We overwegen Europese overheidsobligaties en vooral papier uit perifere eurolanden zoals Spanje, Italië en Griekenland. De fundamenten van die landen zijn aan het verbeteren. Uit de recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat ze de kloof tussen de rente in de perifere landen en die in de Europese kernlanden wil blijven verkleinen." 80 procent van het segment aan bedrijfsobligaties bestaat uit achtergestelde financiële obligaties die de Europese grootbanken de laatste jaren hebben uitgegeven om hun balansstructuur te verstevigen. "Wij denken dat er nog potentieel zit in dat deel van de markt, ondanks de goede prestaties van de afgelopen maanden. We beleggen bijvoorbeeld in obligaties uitgegeven door instellingen als Barclays, Santander, Société Générale, KBC en Unicredit." Voor het overige beleggen de beheerders in bedrijfsobligaties met een highyield- of investmentgraderating. Dat doen ze veeleer opportunistisch vanwege het gebrek aan emissies "waarvan de risicopremie in overeenstemming is met de fundamenten van de uitgever", aldus Zerah. Het fonds zet ook sterk in op de dollar. "Dat wordt gerechtvaardigd door het divergerende monetaire beleid van de ECB en de Federal Reserve (Fed)", zegt Zerah. "De Fed zal eind oktober stoppen met het opkopen van obligaties. Vanaf half volgend jaar zal ze de basisrente weer optrekken. Daardoor moet de dollar zijn stijging tegenover de euro kunnen voortzetten. Tegelijk streeft de ECB naar een verzwakking van de euro om de economie weer op gang te krijgen en de lage inflatie te bestrijden. Momenteel is ongeveer 70 procent van de activa uitgedrukt in dollar, tegenover 40 procent enkele maanden geleden." Carmignac Global Bond Isin-code: LU0336083497FRÉDÉRIC DINEUR