Flower Fax Service
...

Flower Fax Servicelaat bloemen via het faxtoestel in het bedrijf rollen."Waarom een winkel openen als het kan via een fax of een telefoontje ? " Luk Ackaert beheerde vijf jaar lang, van 1989 tot 1994, vier bloemenwinkels in Brussel. Maar begin 1994 gooide hij de bloemenverkoop over een andere boeg. Drie winkels werden gesloten ; één bleef over : Bouqueterie aan het Schumanplein. Ackaert vermijdt alle tussenschakels en zoekt een totaal andere klantengroep. Hij laat de bekende verzendingsdiensten zoalsFleurop achterwege en koopt rechtstreeks bloemen op de Nederlandse veiling in Aalsmeer, de grootste ter wereld. Bovendien vertrekt een mailing naar duizend bedrijven. Daarvan tonen er honderd interesse. Vandaag, bijna twee jaar later, is hun aantal tot tweeduizend aangedikt."Het vermijden van tussenschakels drukt de prijs en verhoogt de kwaliteitskontrole, " vindt Ackaert. "En bedrijven zijn veel betrouwbaardere klanten dan partikulieren. De laatsten maken geen 10 % meer van de omzet (nvdr in 1995 een paar miljoen frank). Bloemen zijn een prachtig relatiegeschenk. En waarom zou men wanbetalers geen bloemen sturen in plaats van een boze brief ? Als ze een bos bloemen krijgen, antwoorden ze meteen. "Extra drempelverlagend is de Flower Fax Service. Ackaert biedt via de bvba International Key Consultants (IKC) een dertigtal planten- en bloemenkombinaties (met ook fruitmanden en verhuur van kamerplanten). Via de fax stipt de klant de gewenste kombinatie aan en het produkt wordt geleverd. "De bedrijven reageerden aanvankelijk wantrouwig. Ze vreesden dat via de fax de kwaliteit van de bloemen niet kon worden nagegaan. Dat wantrouwen was snel weg. "De helft van de omzet van de bvba IKC met haar drie werknemers wordt in België behaald. 80 % van de Belgische markt wordt door Ackaert zelf beleverd, via drie vervoerbedrijven die in onderaanneming voor Flower Fax Service werken. De andere 20 % wordt via fleurist Tele Fleur vervoerd.Maar IKC vond ook een netwerk van fleuristen in een honderdtal andere landen. Die buitenlandse bestellingen zorgen voor de andere helft van de omzet, waarvan twee derden binnen de Europese Unie. "Er is geen verschil in de vraag naar boeketten in België of het buitenland. Bedrijven hebben nu eenmaal steeds bloemen nodig. Het enige verschil is de prijs. We hebben zelfs klanten in Parijs die ons vragen vanuit België bij hen te leveren. De transportkosten zijn nog steeds lager dan de prijs van een boeketje in Parijs. "LUK ACKAERT (INTERNATIONAL KEY CONSULTANTS) Klanten kiezen op hun faxformulier uit een dertigtal bloemen- en plantenkombinaties.