Financial Architects is actief in risicobeheer en financieel management in de bankwereld. Het bedrijf werd eind 1997 opgericht door Dirk De Beule (chief executive officer) en Chris Puype (chief operational officer). Ze hadden ervaring opgedaan in de IT- en financiële sector, onder meer bij Citibank, Ernst & Young, Expert Finance Consultancy en FICS Group. Samen met een team van meer dan 180 mensen ontwikkelden ze Financial Studio, een softwareplatform dat banken diverse mogelijkheden aanbiedt: financiële en legale rapportering, rentabiliteits- en solvabiliteitsberekening, risicomanagement, liquiditeitsbeheer, boekhouding volgens de opgelegde normen, enzovoort. Al die applicaties zijn geïntegreerd in een platform en doen een beroep op een centrale database met financiële data, klantengegevens en product-informatie.
...

Financial Architects is actief in risicobeheer en financieel management in de bankwereld. Het bedrijf werd eind 1997 opgericht door Dirk De Beule (chief executive officer) en Chris Puype (chief operational officer). Ze hadden ervaring opgedaan in de IT- en financiële sector, onder meer bij Citibank, Ernst & Young, Expert Finance Consultancy en FICS Group. Samen met een team van meer dan 180 mensen ontwikkelden ze Financial Studio, een softwareplatform dat banken diverse mogelijkheden aanbiedt: financiële en legale rapportering, rentabiliteits- en solvabiliteitsberekening, risicomanagement, liquiditeitsbeheer, boekhouding volgens de opgelegde normen, enzovoort. Al die applicaties zijn geïntegreerd in een platform en doen een beroep op een centrale database met financiële data, klantengegevens en product-informatie. De ontwikkeling van Financial Studio gebeurde in de thuishaven van Financial Architects, vlakbij de oude Schelde-arm in het Oost-Vlaamse Merelbeke. Bij de realisatie van zo'n platform is het uiteraard essentieel dat de oplos-singen voldoen aan de huidige en toekomstige normen en regelgevingen. "Ons product innovation committee waakt daarover en brengt nieuwe opportuniteiten in kaart", zegt Dirk De Beule. "Op basis van hun bevindingen wordt beslist hoe onze producten verder ontwikkeld worden, welke landen we prospecteren, enzovoort. Deze werkgroep speelt een strategische rol in het bedrijf." Financial Architects staat ook in voor de commercialisering, de implementering en het onderhoud van zijn producten. "Bij onze start in 1997 hadden we geen klanten en geen software", zegt De Beule. "Maar er waren wel goede ideeën om een innovatief platform te bouwen. Vandaag hebben we een belangrijk marktaandeel in de bancaire sector. Het merendeel van de omzet - meer dan 85 procent - halen we uit de export. Tot onze voornaamste klanten behoren The Bank of New York Mellon, Euroclear, Commonwealth Bank of Australia, Fortis bank Nederland, TD Bank Financial Group en HSBC. We hebben dus een aanzienlijk commercieel netwerk uitgebouwd over de hele wereld. Onze belangrijkste concurrenten zijn grote namen als Oracle, SAP en SAS. Maar in tegenstelling tot hen richten wij ons exclusief op de bancaire sector." Eind vorig jaar werd Financial Architects door Chartis Research - een gerenommeerd onderzoeksbureau voor risicomanagement - uitgeroepen als marktleider voor geïntegreerde financiële en risicobeheerssoftware voor de financiële sector. Onlangs haalde het bedrijf contracten binnen bij twee van de grootste banken ter wereld, maar meer details kan De Beule daar voorlopig niet over kwijt. Hij is ook trots op de IFRS-implementaties in Azië. "Iedere bank in Indonesië die een externe oplossing aankocht om haar boekhouding volgens deze normen te voeren, heeft daarvoor Financial Studio gekozen. Om de groeiende vraag bij te houden, hebben we in Jakarta zelfs een competence center opgericht. Ook heel wat andere landen in Azië en in het Midden-Oosten zullen in de nabije toekomst de Basel II-richtlijnen en IAS/IFRS-normen opleggen aan hun banken. Daar kunnen wij van profiteren." De rode draad doorheen Financial Architects is: duurzame groei en internationale expansie. Daarvoor kreeg het bedrijf in 2007 zelfs een award voor 'beloftevolle onderneming' van de Vlaamse regering. De vraag naar producten als Financial Studio kende de afgelopen jaren een zodanig sterke groei in Azië, het Midden-Oosten en Amerika dat het verkoopteam verdubbelde in omvang. Het bedrijf heeft nu kantoren in belangrijke financiële steden als Londen, Luxemburg, New York en Singapore. Vorig jaar werd ook een filiaal in Dubai geopend. Opmerkelijk is dat Financial Architects volledig gegroeid is uit eigen middelen en cashflow. Het bedrijf is in handen van het management en NIB Capital. Het managementteam bestaat naast oprichters Dirk De Beule en Chris Puype uit Nigel Lee (chief commercial officer), Leo Eelen (chief financial officer), Erik Vertommen (chief technical officer), Els Heylen (head of professional services) en Eric Deschepper (human resources director). Het bedrijf heeft uiteraard de ambitie om ook in de komende jaren te groeien en te investeren in mensen en producten. De Beule en co zijn dan ook op zoek naar internationale investeerders. Onlangs circuleerden geruchten over een beursintroductie tegen 2012 of 2013. De Beule bevestigt dat deze optie inderdaad grondig bekeken wordt. Maar concrete stappen zijn er voorlopig nog niet gedaan. Sinds 2006 is de omzet van Financial Architects verdubbeld. Alleen al in het voorbije jaar is de onderneming met een kwart gegroeid. Dat heeft ze voornamelijk te danken aan de financiële crisis en de daaruit voortvloeiende grotere aandacht voor risicobeheer en externe rapportering bij de banken. "Banken zien in dat ze meer moeten investeren in risico- en financieel beheer", zegt De Beule. "En dan voornamelijk in geïntegreerde oplossingen als de onze. Als relatief jong bedrijf hebben we het voordeel dynamisch te zijn. Daardoor kunnen we sneller inspelen op zulke commerciële mogelijkheden dan onze concurrenten. Maar jong zijn heeft natuurlijk ook enkele nadelen. We weten bijvoorbeeld dat de markt groter is dan wat we vandaag aankunnen. Onze grootte beperkt ons enigszins om op alle markten tegelijkertijd te werken. Het komt er dus op aan om goede keuzes te maken." De financiële crisis heeft de bancaire sector dus impulsen gegeven. En die blijken erg gunstig te zijn voor een bedrijf als Financial Architects. Dirk De Beule: 'Het komt er op aan handig in te spelen op deze veranderingen en noden. Flexibel zijn en tijdig inspelen op nieuwe marktvragen is essentieel. De bankwereld ziet meer dan vroeger de voordelen in van geïntegreerde software in plaats van diverse aparte oplossingen. Vooral grote banken werken nog met verschillende toepassingen die naast elkaar opereren en zich baseren op verschillende data. Dat leidt niet alleen tot conflicten, ook de onderhoudskosten zijn hoog. Een geïntegreerd platform heeft als voordeel dat de verschillende modules op eenzelfde database steunen en naadloos op elkaar inhaken. Daardoor zijn de berekeningen en rapporten nauwkeuriger en dus betrouwbaarder. Bovendien is zo'n globale aanpak kostenbesparend. Steeds meer banken geraken overtuigd van het voordeel: ze starten met een of twee modules, en kloppen later aan voor een uitbreiding van hun platform." Door roel van espen, fotografie filip van loock"Banken zien in dat ze meer moeten investeren in risico- en financieel beheer" Dirk De Beule