Een omzet van 60 miljoen frank en een voltijdse job voor 55 uitzendkrachten. Dat objectief wil de cvba Agro-Services in haar eerste boekjaar realiseren. "We zijn goed op weg. Enkele maanden na de opening is ons kantoor al zelfbedruipend," maakt Chris Neuman, wiens naamkaartje opstartend consulent leest, de eerste balans.
...

Een omzet van 60 miljoen frank en een voltijdse job voor 55 uitzendkrachten. Dat objectief wil de cvba Agro-Services in haar eerste boekjaar realiseren. "We zijn goed op weg. Enkele maanden na de opening is ons kantoor al zelfbedruipend," maakt Chris Neuman, wiens naamkaartje opstartend consulent leest, de eerste balans. Agro-Services is een gezamenlijk initiatief van de Boerenbond en het Verbond van Verenigingen voor Agrarische Bedrijfshulp ( VVAB). Zij hebben respectievelijk één en driekwart van de aandelen. Op 27 januari ging het bedrijfje van start. "We zijn een uitzendkantoor voor de agro-industrie," duidt uitzendconsulent Bart Van Weyenberg. "Deze sector heeft grote behoefte aan tijdelijke arbeiders. Ons eerste kantoor werd in Lochristi gevestigd, want in de sierteelt is de behoefte aan uitzendkrachten het grootst." Inmiddels zijn 115 bedrijven klant; 70 uitzendkrachten zijn aan de slag. Floréac is de belangrijkste werkgever. Werk voor specialisten is een belangrijke opdracht: onder meer azalea's knippen, of stekken snijden om meer planten te krijgen. "De gewone uitzendkantoren halen een omzet van 200 miljoen frank in de streek van Lochristi. Er is dus een potentieel om 260 mensen voltijds werk te geven," maakt Chris Neuman de rekening. Werk voor ongeschoolden wordt integraal opgevuld; bij geschoolden ligt dit percentage lager. Het aantal allochtonen bedraagt 50%. "Dit is een hoog cijfer. We werken veel met anderstaligen, want de kennis van het Nederlands is in deze sector niet doorslaggevend," aldus Neuman. Inmiddels sleutelt Agro-Services ook aan de oprichting van een tweede kantoor, in Roeselare. Ook daar biedt de sierteelt een grote potentialiteit. Daarnaast smeekt de verwerkende industrie (veevoeder, vlees, groenten) om arbeidskrachten. "Het invullen van de vacatures wordt in West-Vlaanderen een moeilijke opdracht," beseft Chris Neuman. "De werkloosheid is er te verwaarlozen, de lonen in de agro-industrie liggen lager dan elders. Maar we kunnen mensen, via busjes, aanvoeren vanuit Lochristi. In de uitzendsector wordt veel bepaald door de mobiliteit. De uitzendkracht verplaatst zich maximaal 15 kilometer. We willen die afstand met eigen vervoer optrekken naar 30 kilometer."Ook een derde kantoor wordt verwacht: in Mechelen, met als wervende motor de tuinbouw en groenteteelt.