In ons zusterblad Knack vechten minister-president Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens (Open Vld) openlijk een robbertje uit over het nut van een doorstart van Flanders Technology International. Wat een vertoon ! Kunnen de excellenties dit soort redetwisten binnenskamers uitvechten en als regering één lijn uitzetten? De Vlaamse verkiezingen - in juni van volgend jaar - zouden toch nog voldoende ver weg moeten zijn.
...

In ons zusterblad Knack vechten minister-president Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens (Open Vld) openlijk een robbertje uit over het nut van een doorstart van Flanders Technology International. Wat een vertoon ! Kunnen de excellenties dit soort redetwisten binnenskamers uitvechten en als regering één lijn uitzetten? De Vlaamse verkiezingen - in juni van volgend jaar - zouden toch nog voldoende ver weg moeten zijn. Wat is het discussiepunt? Kris Peeters heeft zijn 'Vlaanderen in Actie' (VIA) in de steigers staan. VIA bestaat uit vier delen, innovatie is er een van. Volgende week vindt het eerste grote publieke debat plaats. Voor Peeters moet alles onder de noemer VIA. Hij vindt het verwarrend en contraproductief om met twee of meer merknamen te werken. Patricia Ceysens vindt daarentegen dat de sterkte van het merk 'Flanders Technology International' (FTI) niet weggegooid mag worden. Zij wil haar innovatiebeleid onder de FTI-koepel voeren. Ceysens zit op een verkeerd spoor. Flanders Technology is inderdaad een naam als een klok, maar dan wel een van 25 jaar geleden. Die verjaardag wordt op vrijdag 9 mei uitgebreid gevierd. Zelfs - om je een bult te lachen - prins Filip komt naar de viering van dit staaltje van Vlaamse ontvoogding. Flanders Technology International was het publieke uithangbord van de Dirv-actie (Derde Industriële Revolutie), die ontstaan was in het brein van wijlen Kris Rogiers, briljant medeweker van het toenmalige VEV. Gaston Geens, de eerste Vlaamse minister-president (toen heette dat nog bescheidener voorzitter), nam het idee over. De FTI-tentoonstelling lokte 120.000 mensen. De politie moest zelfs tussenbeide komen om de mensenstroom in goede banen te leiden. Technologie was in 1983 nog een nieuwigheid, en bovendien te vatten in leuke toestellen. Vandaag is technologie veel minder een wonderlijk gegeven. Het gaat nu over kennis en creativiteit. Technologie is aanraakbaar en toonbaar. En dat was het succes van FTI. Kennis en creativiteit zijn niet aanraakbaar en veel moeilijker toonbaar. We zijn in 2008 en dan hoeft FTI niet opnieuw opgewarmd te worden. Er zijn nu bovendien andere prioriteiten, die Luc Soete perfect heeft aangegeven in zijn rapport over het Vlaamse innovatiebeleid. De professor economie uit Maastricht was messcherp: er is in al die jaren sinds 1983 een kluwen van subsidies, organisaties, instellingen en competentiepolen ontstaan. Er zit geen logische organisatie in die brij en er is nauwelijks transparantie. Vereenvoudig die doolhof, is het beleidsadvies van Soete. Ceysens moet gewoonweg focus stoppen in haar beleid. Daar heb je geen FTI-hocus pocus voor nodig. Voorts moeten er keuzes gemaakt worden. De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid heeft een rapport gemaakt en koos voor zes clusters: transport en logistiek; ICT en diensten voor de gezondheidszorg; voeding; nieuwe materialen en nanotechnologie; ICT voor socio-economische innovatie; energie en milieu. Kan het nog algemener en meer omvattend? Ook hier is het zaak om te focussen. Het bedrijfsleven zal daarbij zelf moeten aangeven wat de voorrang verdient. Als we twee suggesties mogen doen? Biotechnologie is een van de weinige sectoren waarin Vlaanderen een internationale reputatie heeft. Nanotechnologie is een meer verborgen parel. Imec, trouwens een van de betere producten van de Dirv-actie, staat daar sterk in. Wilson De Pril van Agoria pleitte eerder al om Imec tot de Europese speerpunt voor nanotechnologie te maken. Patricia Ceysens heeft FTI trouwens niet nodig. Haar voorgangster Fientje Moerman lanceerde als merk boven het innovatiebeleid 'Jij bent Flanders future', dat later werd omgedoopt tot 'Flanders District of Creativity'. Flanders DC is een merknaam aan het opbouwen. Het legt bovendien zeer terecht de nadruk op creativiteit. Dat is modern denken. Conclusie: herdenk op 9 mei Flanders Technology International en vergeet het dan. Maar daarmee is het verhaal niet ten einde. Kris Peeters heeft principieel gelijk om alle Vlaamse acties te laten schuilen onder de VIA-koepel, maar die aanspraak kan hij enkel hard maken als die koepel er staat. En dat is voorlopig niet het geval. Als Kris Peeters Ceysens in het gareel wil houden, dan moet hij zijn VIA omtoveren in een swingend merk. VIA is nog erg wollig en moet nog veel keuzes maken. Het zou goed zijn als Vlaanderen daarin slaagt en het geld waarover het ruim beschikt kan inzetten voor nieuwe projecten. FTI bracht Imec en in een latere fase ook Telenet voort. Als VIA Vlaanderen in een nieuw begeesterend verhaal kan meetrekken, dan heeft Peeters meer dan alleen principieel gelijk. (T) de auteur is hoofdredacteur. Guido Muelenaer