Riskeert Lessius "belangenvermenging" ?
...

Riskeert Lessius "belangenvermenging" ?Bij Indosuez Bank zijn de voorbereidingen gestart voor een particuliere plaatsing die het kapitaal van Flanders Language Valley Fund cva moet brengen op ongeveer 1 miljard frank. "We hopen de operatie nog vóór eind deze zomer af te ronden," zegt Bruno Accou, manager corporate finance bij de investeringsbank. "Bij institutionele investeerders wordt gezocht naar zo'n 15 miljoen dollar ( nvdr 450 miljoen frank). Samen met de inschrijvingen van particuliere beleggers mikken we op een totaal van 750 miljoen frank." Flanders Language Valley Fund ( FLV) is een ambitieus durfkapitaalfonds dat eind vorig jaar o.i.v. het Ieperse spraakbedrijf Lernout & Hauspie Speech Products ( LHSP) werd opgericht om toepassingen in de spraaktechnologie te bevorderen. Het fonds wil zich op termijn als privak ( private equity-bevak) op de Belgische beurs laten noteren. Het startkapitaal (207 miljoen frank) werd grotendeels verzameld door 3 (tot dusver onbekende) Luxemburgse vennootschappen : Ramirez sa, Cheops sa en Syllabus sa (elk bezit 33 %). Met dit kapitaal nam het FLV-fonds de voorbije maanden belangen in zes nv's : Quarterdeck Flanders, NDC Europe, NDC China, NDC Far East, Utel Hardware Applications en Utel Software Applications. Het project zou op dit ogenblik voor het op de Amerikaanse Nasdaq-beurs genoteerde LHSP wel eens van cruciaal belang kunnen zijn. Uit de meest recent gepubliceerde beursprospectus blijkt dat niet minder dan 55 % van de door LHSP gerealiseerde omzet in het vierde kwartaal van '95 afkomstig was uit voorschotfinanciering ( up-front license revenues) van Quarterdeck Flanders. Nochtans is die nv volgens gegevens van het Handelsregister pas op 24 december '95 officieel opgericht. En in het eerste kwartaal van '96 zorgden de vennootschappen NDC Europe, China en Far East voor 63 % (of 88 miljoen frank) van de omzet van LHSP. Op 22 april jl. maakte Flanders Language Valley Fund bekend dat zijn fondsbeheerder Flanders Language Valley Management, een 74 %-dochtermaatschappij van de Vlaamse zakenbank Lessius en voor 26 % in handen van de Kortrijkse investeerder Jean Van Marcke de helft van de participaties in de drie NDC's doorschoof naar Utel Holding. Die West-Vlaamse holding betaalde voor de transactie aldus het persbericht een bedrag van 150,75 miljoen frank, waardoor een rendement zou zijn gerealiseerd van 34 %. Navraag leert echter dat Utel Holding maar ook de werkmaatschappijen Utel Hardware Applications en Utel Software Applications én de vennootschappen NDC Europe, NDC China en NDC Far East pas op 26 april '96 officieel zijn opgericht. Een vreemde timing. Als oprichters van Utel Holding fungeren bovendien Jean Van Marcke zélf, Luc De Bruyckere ( Ter Beke), Louis Verbeke (advocatenbureau Loeff Claeys Verbeke), Luc Vansteenkiste ( Recticel), Koramic Ceramic Holding (van bouwmaterialenmanager Christian Dumolin), Particorp (van textielmanager Bernard Devos) en Peter Opdebeeck (oprichter van het, vorig jaar, overgenomen Turbodata). Kortom, grotendeels bestuurders uit de Lessius-kring. Utel Holding en NDC (een semafoonbedrijf uit San Diego) willen hard- en softwaretoepassingen ontwikkelen en commercialiseren rond spraaksemafoons ( voice pagers). Hierover gepolst ontkent Jean Van Marcke dat Lessius nochtans aangetrokken als onafhankelijke fondsbeheerder voor Flanders Language Valley Fund een "belangenvermenging" in FLV riskeert. "Dit is een dynamisch proces," zegt hij. "Niets belet ons om nu een participatie te nemen en er daarna weer uit te stappen." FLANDERS LANGUAGE VALLEY FUND Virtuele luchtfoto van het ambitieuze Flanders Language Valley-project in Ieper.