Vorige week betaalde het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie Speech Products ( LHSP) 40 miljoen dollar of 1,5 miljard frank voor alle aandelen van de nv Dictation Consortium. Deze aankoop werd in de pers voorgesteld als een flinke steun in de rug van het durfkapitaalfonds Flanders Language Valley ( FLV). Zoals bekend wil FLV nog vóór eind deze maand 2 miljard frank op de Easdaq-beurs ophalen. Het fonds bezat 42,9% in het Dictation Consortium en realiseerde op de verkoop e...

Vorige week betaalde het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie Speech Products ( LHSP) 40 miljoen dollar of 1,5 miljard frank voor alle aandelen van de nv Dictation Consortium. Deze aankoop werd in de pers voorgesteld als een flinke steun in de rug van het durfkapitaalfonds Flanders Language Valley ( FLV). Zoals bekend wil FLV nog vóór eind deze maand 2 miljard frank op de Easdaq-beurs ophalen. Het fonds bezat 42,9% in het Dictation Consortium en realiseerde op de verkoop een gulle meerwaarde van 119%. Een meerwaarde die in de pers omschreven werd als iets wat kandidaat-investeerders zeker zou aanspreken. Enige nuancering is echter aangewezen.De vennootschap Dictation Consortium bezat nooit enige operationele waarde. Opgericht op 30 september 1996, diende ze uitsluitend als off balance-financieringsplatform voor LHSP om de nodige fondsen in te zamelen voor de ontwikkeling van speech-to-text of dicteersoftware. Voor het Ieperse hightechbedrijf is dit marktsegment van groot strategisch belang. Met dicteersoftware kan de pc-gebruiker immers zijn computer toespreken met een snelheid van 140 woorden per minuut - sneller dan de meeste mensen letters intikken. Vanwaar kwam het geld uit het Dictation Consortium? Voor de helft werd het aangereikt door FLV en de Luxemburgse vennootschappen Syllabus (27,1% van de aandelen) en Cevennes (30%). De andere helft werd verstrekt via een kredietlijn van de bank Paribas België, die op haar beurt voor 75% werd gewaarborgd door het Vlaams Gewest. Om die fondsen als normale inkomsten te kunnen boeken, sloot LHSP op 31 december 1996 (let op de datum) een ontwikkelings- en commercialiseringscontract af met het Dictation Consortium. Kostprijs: 750 miljoen frank. LHSP verstrekte ook een exclusieve licentie aan het Dictation Consortium, en kreeg hiervoor een eenmalige vergoeding van 150 miljoen frank en het recht op 50% van de (toekomstige) netto-inkomsten.Die techniek wierp haar vruchten af. Uit beide contracten wist LHSP inkomsten te puren die goed waren voor 24% van de totale jaaromzet in het boekjaar 1996.In de lente van 1997 veranderde de internationale context voor het Dictation Consortium. LHSP nam zijn concurrent, de dicteersoftwarespecialist Kurzweil Applied Intelligence Inc., over. Hierdoor kwam marktklare speech-to-text-spraaktechnologie voor LHSP binnen handbereik. LHSP nam daarop vanaf september 1997 opnieuw contact op met het FLV-fonds om de "terugkoop" van de commerciële rechten in het Dictation Consortium te bepleiten. Dit resulteerde vorige week in het (genereuze) overnamebod van 40 miljoen dollar. Daarmee is de cirkel van deze spitsvondige financieringsoperatie rond. De terugkoop biedt twee grote voordelen. Eén: LHSP krijgt het recht terug op 100% van de inkomsten, op een moment dat de markt voor dicteersoftware volop begint aan te zwengelen. Twee: FLV kan, aan de vooravond van zijn beursgang, een "cosmetische" meerwaarde voorleggen aan het beleggerspubliek van 230 miljoen frank.