Stadstaks tegen concerten ?
...

Stadstaks tegen concerten ?Verdwijnen de concerten uit Flanders Expo ? Directeur Marc Mortier vreest ervoor. Het Gentse SP-VLD-VU-stadsbestuur heeft, tijdens een conclaaf in het Drongense MP-Center opgetrokken door Marc Piscador, de wegens een al te hoge schuldenberg uit België gevluchte zakenman die momenteel vanuit Sri Lanka diepgevroren zeevruchten exporteert beslist een stadstaks van 4 % op megaconcerten in te voeren vanaf 1 januari 1997. Het Gentse stadsbestuur, in casu Financieschepen Frank Wijnakker ( VLD), rekent met de nieuwe taks op een jaarlijkse opbrengst van 14 miljoen frank. Opmerkelijk is wel dat de invoering van de taks gebeurt op een ogenblik dat Gent een andere taks, die op leegstand en verkrotting, afschaft. Die taks, die de Arteveldestad in 1995 25 miljoen frank opbracht, verdwijnt omdat het Vlaams Gewest sinds april jongstleden een gelijkaardige heffing heeft ingevoerd. Een deel daarvan krijgt Gent, via het Sociaal Impulsfonds ( SIF), de komende jaren terug. Nog opmerkelijker is dat de nieuwe stadstaks pas ingaat wanneer er méér dan 1500 mensen op het concert aanwezig zijn. Het kunstencentrum Vooruit, deskundig geleid door Eric Temmerman, zoon van voormalig burgemeester Gilbert Temmerman ( SP), ook actief als concertenorganisator, valt daardoor net buiten de taks. Marc Mortier vreest dat door de invoering van de nieuwe taks heel wat concerten Gent zullen verlaten en weer richting Antwerps Sportpaleis of Vorst Nationaal zullen trekken. Nochtans heffen Antwerpen en Brussel ook taks op megaconcerten ? "Klopt," reageert Mortier, "maar sinds Gent de taks op concerten eind 1994 schrapte, zien we dat er steeds meer concertorganisatoren de weg naar Gent vinden. De promotoren werken nu al op het scherp van de snede. Vier procent taks op hun inkomsten is niet niks." De promotoren Paul Ambach en Herman Schueremans, die sinds midden dit jaar een exclusiviteitscontract hebben met Flanders Expo voor de organisatie van concerten hebben al laten weten zich te bezinnen over hun keuze voor Gent als de stadstaks er komt. En ook Flanders Expo houdt een aantal beslissingen nog in beraad. De beurshal de concerten zijn er goed voor 30 miljoen van de 600 miljoen frank omzet kreeg dit jaar een nieuwe vergunning voor de organisatie van concerten op voorwaarde dat er een saneringsplan komt waarbij vooral werk wordt gemaakt van het wegwerken van enige geluidshinder. Reageert Mortier : "We plannen voor 20 miljoen frank investeringen, vooral in geluidsisolatie en meer capaciteit backstage. Voor eind 1996 moeten we daaromtrent een technisch rapport voorleggen aan de Oost-Vlaamse overheid. Als de stad bij haar besluit blijft, zullen we ons toch nog eens over die investering moeten beraden." MARC MORTIER (FLANDERS EXPO) Concerten weg uit Gent door stadstaks ?