Gilles Ledure maakte van Rijsel jaren zijn stand- en woonplaats. Als cultuurmanager leidde hij met veel bravoure l'Orchestre National de Lille. De coup de foudre voor Rijsel heeft hij ingeruild voor een nieuwe passie: Brussel, en vooral de cultuurtempel Flagey. "Een allesomvattende opdracht", zegt Ledure.
...

Gilles Ledure maakte van Rijsel jaren zijn stand- en woonplaats. Als cultuurmanager leidde hij met veel bravoure l'Orchestre National de Lille. De coup de foudre voor Rijsel heeft hij ingeruild voor een nieuwe passie: Brussel, en vooral de cultuurtempel Flagey. "Een allesomvattende opdracht", zegt Ledure. "Flagey moet niet alleen staan voor een hoogstaand cultureel aanbod, het moet ook financieel gezond ogen." Die combinatie viel in het verleden al eens moeilijk uit. Nu moet het anders. "We hebben een concept in de markt gezet dat de cultuurfanatici en de boekhouder aan het einde van de rit voldoening moet schenken." Het nieuwe seizoen ging van start met een opener die garantie biedt op een behoorlijk gevuld huis: het Klara Festival. Zo gaat het de volgende weken swingend of sereen voort met nu eens muziek en video, dan weer film of opera. Bijna 75 jaar nadat het Nationaal Instituut voor de Radio Omroep (NIR) zijn eerste radio-uitzending de ether instuurde, blijft Flagey zijn roeping als cultuurtempel waarmaken. "Flagey moet staan voor een multidisciplinair totaalconcept. Hier moet kunst kunnen stralen in al zijn vormen: beeld, met de betere film, maar ook allerlei vormen van muziek, van jazz over traditionele muziek of klassiek tot en met polyfonische ensembles uit de renaissance of freakende bigbands. Iedereen moet er aan zijn trekken kunnen komen, jong of oud ook, als het maar om talent gaat. Diversiteit is een sleutelwoord." Ledure is een musicoloog van opleiding, maar bij zijn aanwerving werd expliciet gevraagd naar budgettaire orthodoxie in de boekhouding van Flagey. Samen met twee experts in de materie laat hij permanent het licht schijnen op de boordcijfers. "Wie bijna dagelijks een programmatie op niveau aanbiedt, weet dat dat handenvol geld kost. Flagey werkt met een overheidssubsidie van om en bij 2 miljoen euro en dat bedrag dekt de werkingskosten." "Voor de artistieke programmatie rekenden we tot nu toe op 300.000 euro en dat is veel te weinig voor wie kwaliteit beoogt. Die 300.000 euro moet dus fors omhoog, al weet iedereen dat dit niet gemakkelijk is. Intern hebben we onze denkoefening gemaakt. Als we met ons aanbod hoog blijven mikken, moet meer sponsoring mogelijk zijn, meer ticketverkoop en ook meer geld uit de zaal-exploitaties." "Naast dat alles maken we werk van hechte partnerships met bestaande evenementen. Als het Festival van Vlaanderen in Brussel zijn ding wil doen, dan programmeren en werken we nu samen. Dat is efficiënter en beter voor beide partijen. Wij hebben een unieke infrastructuur en zij zijn daar tevreden mee. Met het Filmfestival van Gent of met Brussels Philharmonic zitten ook ententes in de pijplijn." Ledure doet nu ook een beroep op de ondernemerswereld en op sympathisanten. In juni lanceerde hij samen met Ine Mariën het concept 'Friends of Flagey'. Wie Flagey een warm hart toedraagt en financieel over de brug komt, kan rekenen op een geprivilegieerd zitje. "De respons was overweldigend", zegt Ledure. "Veel vrije beroepen en particulieren, maar vooral veel ondernemers, hebben spontaan de beurs geopend. Na de eerste fundraisingavond in juni, hadden we al 100 friends met een inleg die schommelt tussen 500 euro voor elf events en 2800 euro voor een jaarabonnement." "Hoe meer Friends we hebben, hoe meer we ons aanbod nog kunnen opkrikken", zegt Ledure. Hij noemt zich graag een "genetisch bepaalde tweetalige Belg", want hij heeft een Vlaamse moeder, een Waalse vader en groeide op in Leuven. "Flagey heeft een roeping als co-communautaire instelling en het concept Friends of Flagey ligt helemaal in die lijn. Vlaamse, Brusselse en Waalse ondernemers treffen elkaar nu rond een gezamenlijke passie. En ja, ik vermoed dat er in de wandelgangen van Flagey, net als op een golfcourt, ook al eens over zaken gesproken wordt. Of zelfs zaken gedaan wordt." KAREL CAMBIEN"Flagey moet niet alleen staan voor een hoogstaand cultureel aanbod, maar moet ook financieel gezond ogen"