Vorige vrijdag startte de federale regering met haar begrotingsopmaak 2005. Vlak voor deze jaarlijkse klus maakte het ministerie van Financiën naar goede gewoonte een verhoging van de fiscale ontvangsten bekend: een stijging van 6,3 %, of meer dan 3 miljard euro tijdens de eerste acht maanden van het jaar. Kwestie van de pil een beetje te verzachten.
...

Vorige vrijdag startte de federale regering met haar begrotingsopmaak 2005. Vlak voor deze jaarlijkse klus maakte het ministerie van Financiën naar goede gewoonte een verhoging van de fiscale ontvangsten bekend: een stijging van 6,3 %, of meer dan 3 miljard euro tijdens de eerste acht maanden van het jaar. Kwestie van de pil een beetje te verzachten. Maar schijn bedriegt. Niet alle ingevorderde belastingen komen uiteindelijk in de schatkist terecht. De fiscus heft nogal wat (supplementaire) aanslagen die nooit betaald worden. De totale achterstand bedraagt al 28,1 miljard euro. In de strijd tegen de fiscale fraude zouden de onrealistische heffingen nog toenemen. Een anonieme, moegetergde ambtenaar getuigt: "Behoorlijk en wettelijk belasten telt niet meer voor de lokale managers van de controlecentra. Zij leven van de statistieken en de pesterijen tegen hun eigen medewerkers én de belastingplichtigen.""Zo erg is het nu weer ook niet," weerlegt Marc Vogelaers, vakbondssecretaris van ACOD Financiën, de beschuldiging: "Vanwege de richtlijn om geen nutteloze geschillen voor de rechtbank uit te lokken, lijkt mij zo'n politiek eerder contraproductief. De fiscus past filters toe, waarbij verschillende ambtenaren hun goedkeuring voor een zware heffing moeten geven." Ook staatssecretaris Hervé Jamar ( MR), bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude, pleit voor een goede algemene werking van de fiscus, zonder al te veel terugvorderingen. Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie ( BBI), bevestigt: "Bij mijn weten spelen de diensthoofden eerder een omgekeerde rol. Vaak overtuigen zij hun beste controleurs toegevingen te doen 'om bestwil', dat wil zeggen: om verdere betwistingen en langdurige rechtszaken te vermijden. De beperkte capaciteit van de rechtbanken moet gereserveerd worden voor de zwaarste gevallen. Dat is soms moeilijk, want iedere gemotiveerde ambtenaar vindt zijn zaak belangrijk." Met het oog op een vlottere werking is de fiscus ook gestart met boordtabellen waarin de performantie van de belastingdiensten wordt gemeten. Anthonissen: "Daarbij hoort de snelheid waarmee een zaak wordt opgelost, de antwoordtermijnen voor een gevraagd advies enzovoort. Zo kunnen we het 'behoorlijk bestuur' en de 'redelijke termijn' binnen onze diensten controleren. Die juridische begrippen gebruiken de belastingplichtigen vaak in hun verdediging voor de rechtbank. Door deze nieuwe aandacht voor performantie is er ook een responsabilisering van de diensthoofden om op al deze terreinen goed te presteren. De nieuwe boordtabellen worden 'van hogerhand' voortdurend met hen besproken."E.P.