In de ban van Maastricht
...

In de ban van MaastrichtMet spanning kijkt administrateur-generaal van belastingen Edgard Van Vreckhem uit naar de nakende begroting. Zijn vijfjarenplan de interne reorganisatie van de fiscus wordt al geruime tijd geblokkeerd door het stelselmatig uitstellen van de algemene baremaherziening. Hoewel hierover een principieel akkoord bestaat, schrapt minister van Openbaar Ambt André Flahaut (PS) telkens de nodige budgetten om de overheidsuitgaven binnen de Maastricht-norm te houden. Volgens ingewijden verklaren de jarenlange lineaire besparingen, meer nog dan de huidige vraagtekens rond de opvolging van een aantal topambtenaren, de spanningen binnen Financiën. Behalve de oprichting van de Administratie Fiscale Zaken laat ook de installatie van 45 polyvalente controlecentra gepland voor 1 juli '95 nog altijd op zich wachten.Van Vreckhem hoopt op een definitieve doorbraak vóór deze zomer. Op 1 juli '97 gaat de administrateur-generaal van belastingen om gezondheidsredenen vroegtijdig met pensioen. Toch vreest Van Vreckhem dat het Verdrag van Maastricht opnieuw roet in het eten zal gooien.Intussen wordt achter de schermen druk gespeculeerd over de nieuwe toplui van de belastingadministratie. Zowel secretaris-generaal Aloïs Van de Voorde, BBI-baas José Gillard als administrateur-generaal Edgard Van Vreckhem stappen binnenkort op. Mogelijke opvolgers zijn Jean-Marc Delporte (PS, de 43-jarige ex-voorzitter van de Controledienst der Verzekeringen, ex-adjunct van Van Vreckhem en nu hoofd van de Administratie van Fiscale Zaken), Marcel Lamy (PS, gewestelijk directeur van de BBI), en Luc Coppens (CVP, ex-inspecteur-generaal op het hoofdbestuur van directe belastingen, ex-kabinetschef van Philippe Maystadt, nu adjunct-directeur van BBI). Maar sinds 20 miljoen frank is aangetroffen op een Luxemburgs spaarboekje van Coppens is diens carrière gekraakt Van Vreckhem heeft hem voorlopig overgeplaatst. Insiders wijzen er dan weer op dat tot nog toe nooit een gewestelijk directeur klassiek een eindpunt binnen de BBI tot hoofd van de bijzondere belastinginspectie is opgeklommen. Bovendien zegt Lamy geen ambitie in die zin te hebben. Ten slotte wijzen ingewijden ook Delporte van de hand, aangezien de titel van BBI-baas voor hem een degradatie zou zijn. EDGARD VAN VRECKHEM (ADMINISTRATEUR-GENERAAL BELASTINGEN) Is de interne reorganisatie van de fiscus dan toch voor binnenkort ?