Vanaf volgend jaar komt er opnieuw een wettelijke basis voor berouwvolle particulieren en ondernemingen om hun zwarte vermogens naar België te repatriëren. Dat gebeurt bij het Contactpunt regularisaties (FOD Financiën).
...

Vanaf volgend jaar komt er opnieuw een wettelijke basis voor berouwvolle particulieren en ondernemingen om hun zwarte vermogens naar België te repatriëren. Dat gebeurt bij het Contactpunt regularisaties (FOD Financiën). Naast de betaling van de ontdoken belastingen, kan een boete worden opgelegd. Het wetsontwerp (momenteel voor advies bij de Raad van State) bepaalt een boete van 15 procent bij de regularisatie van ontdoken socialezekerheidsbijdragen en 20 procent voor fiscaal nog niet verjaarde ontdoken inkomstenbelastingen en btw. Vanaf 2017 stijgt het tarief naar 22 procent. Voor andere inkomsten geldt een tarief van 25 procent. Net zoals in de vorige regularisatieronde kan ook het historische kapitaal worden geregulariseerd, en dit tegen een boete van 36 procent die stijgt naar 37 procent vanaf 2017. Tot 2021 worden de boetes elk jaar systematisch met een procent verhoogd. Enkel als de belastingplichtige kan aantonen dat het verborgen kapitaal een legale oorsprong heeft, moet geen boete worden betaald. Vroeger volgde het Contactpunt in de definitie voor zwart kapitaal de doctrine van Cassatie. Dat bepaalt dat er van witwassen slechts sprake is als met zekerheid wordt aangetoond dat het kapitaal geen legale oorsprong heeft. Als de belastingplichtige bijvoorbeeld 25 jaar geleden zijn bedrijf had verkocht en de aangroei de normale intrestopbrengst kon zijn, was er geen probleem. Stijn De Meulenaer, partner bij het advocatenkantoor Everest en professor aan de UA: "Nu wordt de bewijslast omgekeerd. De cliënt zal voor elke euro met documenten moeten aantonen wat de oorsprong is. Dat is technisch erg moeilijk, ook al omdat dit soort documenten meestal niet bewaard wordt. Het gevolg is dat cliënten al snel het risico lopen bij deze regularisatie de helft van hun verborgen kapitaal te verliezen, zelfs als dat kapitaal (niet meer aantoonbaar) wit is. Het wordt moeilijk hen te overtuigen aan de operatie deel te nemen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt hoopt een kwart miljard per jaar binnen te rijven met de regularisatie. Ik pleit dus voor gezond verstand. Anders dreigt de regering deze inkomsten te verliezen." Wie geen spontane aangifte doet en uiteindelijk toch wordt betrapt, riskeert een boete van 50 tot 200 procent op de ontdoken belasting. Als de strafrechter oordeelt dat er sprake is van witwassen, kan de hele som zelfs verbeurd verklaard worden. "Een gevangenisstraf is mogelijk, maar dat is eerder theoretisch", sust De Meulenaer.