Het proefballonnetje dat Guy Verhofstadt (VLD) begin deze week opliet voor een tweede ronde 'fiscale amnestie', heeft deze regering en haar belastingbeleid absoluut geen deugd gedaan. Sterker nog, het dreigt de perceptie van ons land als fiscale bananenrepubliek alleen maar te versterken.
...

Het proefballonnetje dat Guy Verhofstadt (VLD) begin deze week opliet voor een tweede ronde 'fiscale amnestie', heeft deze regering en haar belastingbeleid absoluut geen deugd gedaan. Sterker nog, het dreigt de perceptie van ons land als fiscale bananenrepubliek alleen maar te versterken. Doe de proef op de som bij elke Belg. Een tijdje geleden beloofde de regering ons een verlaging van de personenbelasting. De ploeg van Verhofstadt besliste echter om die verlaging niet meteen door te rekenen in de bedrijfsvoorheffing, maar ze pas later toe te kennen bij de afrekening. Gevolg: elk van ons zal minstens vijftien maanden moeten wachten voordat we die lagere belasting voelen in de geldbeugel. Een mooie renteloze lening aan vadertje Staat. Als deze regering nu - ondanks alle dreigementen - toch nog zou beslissen om fiscale zondaars die vorig jaar koppig weigerden hun verdoken inkomsten 'eenmalig' en 'bevrijdend' aan te geven bij de fiscus, absolutie te verlenen, dan is haar geloofwaardigheid helemaal naar de vaantjes. Ronduit amateuristisch was ook de communicatie die rond het gevoelige thema werd gevoerd. Ging de ballon die Verhofstadt opliet nu om een 'amnestie bis'-scenario, een alternatief boetesysteem of om een (eventueel aangepaste) vorm van regularisatie? Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat in tegenstelling tot wat velen denken er op dit ogenblik wel degelijk een procedure van spontane regularisatie bij de belastingcontroleur mogelijk is. Zo kan elke Belg die vorig jaar zijn fiscale pekelzonden 'vergat' op te biechten, bij de fiscus aankloppen om zijn situatie recht te zetten. Alleen kan het hem een flink pak meer duiten kosten dan voordien: een boete van 100 tot 200 % bovenop de ontdoken belasting, plus forse nalatigheidsinteresten. Spontane regularisatie is en blijft een fundamenteel recht van elke belastingplichtige. Alleen is nu de stok van toepassing, en niet langer de wortel. Mede dankzij de invoering van de Europese spaarrichtlijn sinds 1 juli, die informatie-uitwisseling tussen landen mogelijk maakt, zal elke fiscale expert u nu aanraden om voortaan binnen de lijntjes te kleuren. In 2008 zal die richtlijn trouwens herzien worden, en de kans is groot dat dan alternatieve ontsnappingsroutes zoals kapitalisatiebeveks, Tak 21- en Tak 23-producten ook onder de richtlijn zullen vallen. In plaats van de indruk te wekken de achterdeur weer open te zetten voor scheve schaatsers, zou deze regering er beter aan doen de regularisatie die vandaag geldt verder te verfijnen en te verduidelijken. Fiscalisten kijken al lang uit naar de extra uitvoeringsbesluiten die bijvoorbeeld het onderscheid tussen lichte en zware fraude in kaart brengen. "Om middernacht tegen veertig kilometer per uur rijden door de dorpskom in een 'zone-30' is iets anders dan midden in de dag tegen negentig kilometer per uur door de dorpskom scheuren," zei Karel Anthonissen (BBI Antwerpen) onlangs in dit blad. Daarnaast zou deze regering beter alle aandacht richten op de hervormingen in haar administratie. Het gaat goed met de belastingopbrengst - tussen 1999 en 2005 stegen de fiscale ontvangsten van 70,6 miljard euro naar 79,7 miljard euro (+13 %) - maar barslecht met de belastingdienst. De reorganisatie van een korps met 26.000 ambtenaren is geen sinecure. Maar meer efficiëntie daar zal ook leiden tot meer transparantie en nog betere controle. Het ergste was tot slot de uitspraak van een van de excellenties uit de ploeg-Verhofstadt, vice-premier Patrick Dewael (VLD), toen hem om uitleg werd gevraagd over de 'amnestie bis'-operatie. Hij antwoordde doodleuk dat, om de socialisten over de brug te krijgen, de opbrengst van de operatie kon worden gebruikt voor de financiering van de sociale zekerheid. Was het dan niet de bedoeling - uitgerekend van de liberale partij - om de overheidsuitgaven die de voorbije jaren sterk waren gestegen, beter in toom te houden? piet depuydtIn plaats van de indruk te wekken de achterdeur weer open te zetten voor scheve schaatsers, zou deze regering er beter aan doen de spontane regularisatie die nu geldt voor fiscale zondaars, verder te verfijnen.