De consultant Roland Berger publiceerde onlangs een uitgebreide studie over de fintechsector in Europa. Bijna 250 start-ups uit achttien Europese landen werden ondervraagd. Het gros is actief in beleggingen, betalingsverkeer, crowdfunding en crowdlending.
...

De consultant Roland Berger publiceerde onlangs een uitgebreide studie over de fintechsector in Europa. Bijna 250 start-ups uit achttien Europese landen werden ondervraagd. Het gros is actief in beleggingen, betalingsverkeer, crowdfunding en crowdlending. Opmerkelijk is dat bijna negen op de tien fintechs willen samenwerken met de klassieke financiële instellingen. "Vaak is de technologie die de fintechs ontwikkelen disruptief", stelt Stephan Janssens, partner van Roland Berger België. "Maar operationeel zoeken ze een samenwerking met banken en verzekeraars, in de hoop dat ierdereen erbij wint. Zij zien zich als innovators, maar niet als degenen die het systeem van de financiële dienstverlening overhoop zullen gooien." Fintechs zijn vooral uit op een directe en hechte samenwerking met banken die voldoende zwaar wegen om hun technologie in de markt te zetten. Daarin zijn ze meer geïnteresseerd dan in losse ondersteuningsprojecten zoals incubators of accelerators. "Voor de fintechs is de toegang tot de klantendatabase van de financiële instelling cruciaal", concludeert Janssens. Twee op de drie fintechs geloven niet dat zij de plaats van de klassieke financiële spelers zullen innemen. De grootste bedreiging voor de banken - en voor hun eigen ontwikkeling - komt van technologiebedrijven zoals Apple, Google en Facebook, vinden zij. Verontrustend voor de Europese fintechs is dat veel banken en verzekeraars waarmee ze willen samenwerken, achterlopen in de digitalisering. De fintechs hebben twijfels of de financiële instellingen hun business voldoende snel kunnen digitaliseren, zodat ze weerwerk kunnen bieden tegen de techreuzen. "Het beste model is dat van een verregaand gedigitaliseerde basisbank, waaraan de technologische innovaties van de fintechs gekoppeld worden", zegt Janssens. "Maar de voorwaarde voor die samenwerking is dat de banken erin slagen hun complexe IT-systemen te vervangen door een eenvoudige bouwlaag die verbonden kan worden met allerlei bouwblokjes die de fintechs aanleveren. Veel fintechs twijfelen of de banken voldoende snel zo'n end-to-end-digitalisering kunnen realiseren." De fintechstarters zien het meeste brood in markten als Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk. Zij zouden het beste ondernemersklimaat bieden en gelden als de gunstigste vestigingsplaatsen. België scoort niet erg goed als locatie voor een fintechindustrie. Met de beschikbaarheid van kennis en talent valt het nochtans mee in ons land. Maar vooral twee elementen spelen in ons nadeel: er zouden te weinig investeerders bereid zijn te investeren in fintech, en de houding van de regelgevers wordt als storend ervaren. "De Belgische regelgevers wordt een ongezonde regeldrang verweten", zegt Janssens. "Zij oordelen blijkbaar dat de regels en de verplichtingen die gelden voor de grootbanken van toepassing zijn voor iedereen die van ver of dicht met bancaire dienstverlening te maken heeft. Voor kleine fintechstart-ups is dat een buitengewoon moeilijke zaak. Zij kunnen onmogelijk aan alle normen van een grootbank voldoen. Dat werkt demotiverend en afremmend." Patrick Claerhout