De verschuiving naar een gebruikseconomie is voor veel ondernemers een financiële uitdaging. In een recent rapport bundelt de financiëledienstenverlener Econocom zijn aanbevelingen.
...

De verschuiving naar een gebruikseconomie is voor veel ondernemers een financiële uitdaging. In een recent rapport bundelt de financiëledienstenverlener Econocom zijn aanbevelingen.1. Wat is de gebruikseconomie? In een gebruikseconomie zijn consumenten geen eigenaars, maar wel gebruikers van producten. De ecologische en economische waarde van goederen wordt gemaximaliseerd door herstelling, opwaardering of hergebruik. 2. Wat zijn de voordelen? Circulaire verdienmodellen beschermen bedrijven tegen schommelende prijzen en tekorten aan grondstoffen. Daarnaast leveren ze langdurige relaties op met klanten, leveranciers en medewerkers. 3. Waar zit de financiële uitdaging? Ten onrechte denken circulaire ondernemers wel eens dat ze eigenaar van hun goederen moeten blijven. Dat creëert investeringsnoden, waarbij ondernemers vooral een beroep doen op lineaire financieringsmogelijkheden. Die zijn vaak ontoereikend, of zetten ondernemers financieel onder druk. 4. Wat zijn de alternatieven? Bedrijven kunnen hun financiële risico's onder meer beperken door hun kennis van de waardebepaling uit te breiden en nieuwe samenwerkingen op te starten. Leasemaatschappijen kunnen een fundamentele rol spelen als facilitator van circulaire financieringsopties. 5. Hoe ga je aan de slag? Op de website van Econocom kunnen bedrijven concrete aanbevelingen terugvinden over de gebruikseconomie. Het rapport bevat ook praktijkvoorbeelden voor onder meer vloerbedekking, verlichting, mobiele technologie en elektrische fietsen.