Per jaar geven we gemiddeld ruim 100.000 frank aan een auto uit. Dat lezen we in Zuinig leven, waarin Eva Brumagne tips voor kleine en grote besparingen geeft. Ze grasduint ook in het huishoudbudgetonderzoek 1995-1996 van het NIS. Daaruit bleek al dat de Belgen het aandeel van voeding in het totaalpakket van de uitgaven vaak schromelijk overschatten. Wonen en vervoer worden doorgaans onderschat. In het gemiddelde huishoudbud...

Per jaar geven we gemiddeld ruim 100.000 frank aan een auto uit. Dat lezen we in Zuinig leven, waarin Eva Brumagne tips voor kleine en grote besparingen geeft. Ze grasduint ook in het huishoudbudgetonderzoek 1995-1996 van het NIS. Daaruit bleek al dat de Belgen het aandeel van voeding in het totaalpakket van de uitgaven vaak schromelijk overschatten. Wonen en vervoer worden doorgaans onderschat. In het gemiddelde huishoudbudget gaat 175.000 fr. (17,5%) naar voeding, drank en tabak. De woning slorpt 264.000 fr. op (26,4%). Vervoer en communicatie samen kosten 125.500 fr. (12,5%). Inzicht in het uitgavenpatroon is wenselijk. Na die oefening kan je bijsturen. Neem nu de auto. Brumagne leert hoe je de totale kostprijs kan berekenen en wijst op enkele eenvoudige ingrepen om te bezuinigen. Voorkom, bijvoorbeeld, een te lage bandendruk. Die verhoogt het benzineverbruik tot 10% en doet de banden sneller verslijten. En met de auto een brood halen kost je eigenlijk twee broden."Dit is geen vrekkenboek," waarschuwt Brumagne. "Dus geen tips over douchen in het donker met je voeten in een emmer, zodat je het opgevangen water kunt gebruiken om het toilet door te spoelen. Het moet leuk blijven." Daarmee gaat ze in tegen de soms vergezochte tips die het Nederlandse vrekkenduo Hanneke en Dimitri van Veen geven. Wat begon als een sympathiek initiatief en appelleerde aan een bewust anders-gaan-leven-gevoel, lijkt nu een kleine industrie. Zopas verscheen Lekker zuinig, dat leert besparen op koken en inkopen van voeding. Zoveel boeken over consuminderen? Volgens de ene socioloog is het een uiting van het (subjectieve) crisisgevoel, volgens de andere een verlangen naar een eenvoudiger en authentieker leven. Het gaat niet om geitenwollensokkendromen. Geld is niet vies, het concept persoonlijke financiële planning doemt overal op. Dat resulteert dan weer in een stapel boeken over budgetteren en beleggen. Voorbeelden? Echt rijk worden (Prometheus, 500 fr.) van Erica Verdegaal is prima als achtergrondinfo, maar de Nederlandse tips zijn niet bruikbaar in België. Beleggen voor beginners (BZZTôH, 390 fr.) van Arno Reekers en Peter van der Tuin blijft erg summier. Meer info krijg je in de Basiscursus beleggen in aandelen & obligaties van Marcel Rila (Elmar, 590 fr.). Eva Brumagne, Zuinig leven. KAV/Standaard, 138 blz., 495 fr. Hanneke en Dimitri van Veen, Lekker zuinig. Aramith, 189 blz., 490 fr.LDD