Door de hoge loonkosten en economische onzekerheid werven bedrijven minder nieuwe mensen aan. Maar in de financiële sector is er is er een blijvende vraag naar gespecialiseerde finance- en accountingprofielen. Hoewel de nadruk ligt op de vervanging van de bestaande profielen, werven bedrijven (25 % van de respondenten) daarnaast bij de minste groei extra personeel aan voor nieuwe functies. Dat leert de jaarlijkse Financiële Salarisgids van Robert Half, het grootste gespecialiseerde rekruteringsbureau ter wereld, met een sterke aanwezigheid in België.
...

Door de hoge loonkosten en economische onzekerheid werven bedrijven minder nieuwe mensen aan. Maar in de financiële sector is er is er een blijvende vraag naar gespecialiseerde finance- en accountingprofielen. Hoewel de nadruk ligt op de vervanging van de bestaande profielen, werven bedrijven (25 % van de respondenten) daarnaast bij de minste groei extra personeel aan voor nieuwe functies. Dat leert de jaarlijkse Financiële Salarisgids van Robert Half, het grootste gespecialiseerde rekruteringsbureau ter wereld, met een sterke aanwezigheid in België. De gids is gebaseerd op een enquête bij financieel directeurs en leert dat de verwachtingen hoog liggen. Bedrijven zijn op zoek naar meertalige financieel medewerkers die over up-to-date technische vaardigheden moeten be- schikken. Volgens de financieel directeurs zijn IT-kennis en kennis van geïntegreerde softwareprogramma's zoals ERP en Business Intelligence Tools het moeilijkst te vinden. Ook kandidaten vinden met een grondige kennis van regelgeving als Bazel III en Solvency II is een hele uitdaging. En naast de hard skills staan ook de soft skills, zoals commerciële interesse, ondernemingszin en neiging tot teambuilding, almaar hoger op het verlanglijstje. De Financiële Salarisgids van Robert Half leert dat 78 procent van de bedrijven moeilijkheden heeft om goede professionals te vinden. Kijken we naar de functiegebieden dan blijkt dat 43 procent problemen heeft om de juiste boekhoudkundige profielen te vinden. De meest gevraagde posities zijn zowel in kmo's, als in grote bedrijven hulpboekhouders, accounts payable/accounts receivable accountants (leveranciers- en klantenboekhouding), general ledger-accountants (doet verrichtingen gelinkt aan maandelijkse en jaarlijkse afsluiting en de btw) en hoofdboekhouders. Er blijft een grote vraag naar financiële & businesscontrollingposities. In zowel kmo's als multinationals is er een grote behoefte aan controllers met vijf jaar ervaring of minder. Grote bedrijven en multinationals zoeken daarnaast ook senior controllers met minstens vijf tot zeven jaar ervaring, net als senior financieel executives, die structurele veranderingen kunnen doorvoeren. Wat is de impact van die schaarste op het loonbeleid? De meerderheid van de bedrijven zal geen wijzigingen aanbrengen in het loonbeleid van bestaande medewerkers. Bijna acht op de tien (78 %) financieel verantwoordelijken geven aan dat de salarissen ongewijzigd blijven. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 56 procent stelde dat de lonen van bestaande medewerkers in het financedepartement stabiel zouden blijven. Uit de bevraging blijkt ook dat de startlonen van seniorposities in finance and accounting stabiel gebleven zijn, terwijl voor de lonen van meer juniorposities (drie tot vijf jaar ervaring) doorgaans een stijging wordt verwacht. Het gaat uiteraard niet om tweecijferige loonstijgingen. Wel om toenames op jaarbasis tussen 1 en 3 procent (zie tabel Lichte loonstijging voor schaarse profielen). "Gespecialiseerde kandidaten met drie tot vijf jaar ervaring zijn veelgevraagd aangezien bedrijven een balans zoeken tussen ervaring en groeipotentieel", zegt Frédérique Bruggeman, algemeen directeur van Robert Half Belux. "De zoektocht naar dergelijk talent in verschillende functiedomeinen is vaak een uitdaging. Hooggekwalificeerde professionals voor knelpuntberoepen kunnen dan ook een hoger startsalaris afdwingen." ALAIN MOUTON