En naamsverandering.
...

En naamsverandering.In Ieper wordt vanavond het startschot gegeven van een vierdaags feest, dat de kroon zet op het werk waarvoor in 1997 de vzw Flanders Language Valley Foundation werd opgericht: de bouw van een bedrijvenpark waar alle ondernemingen zich toeleggen op (toepassingen van) spraak- en aanverwante technologie, met daaraan gekoppeld het dienstenaanbod van een 'incubatiecentrum' dat het hen mogelijk maakt zich maximaal op hun kernactiviteit en Onderzoek & Ontwikkeling te concentreren. Want voor 'zijdelingse' bekommernissen zoals het beschikken over een state-of-the-art telecominfrastructuur, of over geavanceerde opleidingsinitiatieven, of over hulp bij het zoeken naar geschikt personeel, naar financiële middelen en andere start-up-begeleiding, kunnen ze bij de diverse vzw's en NV's aankloppen die met de spil-vzw samenhangen. FLV was - en is - een initiatief van Jo Lernout en Pol Hauspie, de oprichters van het op Nasdaq en Easdaq genoteerde Lernout & Hauspie Speech Products (L&H, met een marktkapitalisatie die vandaag de 2 miljard US-dollar benadert). Ze bejegenden het met een gift van 15 miljoen dollar. Dat was hun 'bedankje' voor de regio waar ze zelf vandaan kwamen en waar ze als entrepreneurs de grondslagen hadden gelegd voor hun hightechonderneming, in tijden waarin dat in België geen evidentie was, bij gebrek aan risicokapitaalverschaffers. Sommige analistenen perslui - vooral de Wall Street Journal - hebben zich de voorbije jaren vaak kritisch uitgelaten over onduidelijke scheidslijnen, of erger nog, belangenvermenging tussen de organen waarvan Jo Lernout en Pol Hauspie de motor zijn: het beursgenoteerde L&H, de vzw FLV Foundation, en het inmiddels ook al beursgenoteerde risicokapitaalfonds FLV Fund, dat gelijktijdig met de vzw in 1997 ontstond. Het feest in Ieper zal allicht ook worden aangegrepen om nogmaals te hameren op de onafhankelijke werking van die drie, zonder 'kruiselingse' verplichtingen ten aanzien van bedrijven die bij een van de drie aankloppen. Zoals Paul Behets, CEO van SAIL Trust, onlangs in de Financieel-Economische Tijd stelde: "Het is overduidelijk dat het incubatiecentrum gericht is op het accelereren van de toepassing van spraak- en taaltechnologie door bedrijven die bereid gevonden worden om een licentie te nemen op L&H-technologie." Geen zuiver altruïsme, dus. Maar: "Het is niet zo dat men zegt: 'Als je bij ons een licentie neemt, zorgen we voor de financiering' ( nvdr - via FLV Fund)." De naamsverandering van de vzw FLV Foundation in vzw SAIL Trust kan alvast een stuk begripsverwarring uit de wereld helpen. Raf Pauwels