'In de komende vijf jaar ...

'In de komende vijf jaar gaat de wereld evenveel hernieuwbare energie toevoegen als in de twintig jaar daarvoor'