Eurinvest Partners werd in 1992 opgericht in Luxemburg. Het opende in de zomer van 2014 een filiaal in België. Onder het "exclusieve nichebeheer" dat het bedrijf aanbiedt, zit onder meer de mogelijkheid te beleggen in beursgenoteerde familiale holdings. Er zijn er twee- à driehonderd op internationaal niveau, schat Yves Colot, al bestaat er niet echt een eenduidige definitie van een holding.
...

Eurinvest Partners werd in 1992 opgericht in Luxemburg. Het opende in de zomer van 2014 een filiaal in België. Onder het "exclusieve nichebeheer" dat het bedrijf aanbiedt, zit onder meer de mogelijkheid te beleggen in beursgenoteerde familiale holdings. Er zijn er twee- à driehonderd op internationaal niveau, schat Yves Colot, al bestaat er niet echt een eenduidige definitie van een holding. Met holdings kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren door één enkel aandeel te kopen. In hun portefeuilles zitten vaak tussen tien en vijfentwintig bedrijven. Bij fondsen is dat ook het geval, maar die kampen soms met beperkingen in hun activa-allocatie. En ze zijn veel duurder. "Een aandelenfonds rekent doorgaans 1 à 1,5 procent beheerskosten aan. De kosten van holdings, zoals ze verschijnen op de balans, bedragen gemiddeld 0,7 procent", heeft Yves Colot berekend. Via een holding krijgen beleggers toegang tot een waaier van participaties met een doorgaans substantiële korting. Colot: "Die bedraagt meestal 20 à 25 procent in Europa. Ook in de Verenigde Staten zien we vaak een premie. De korting kan zelfs oplopen tot 45 à 50 procent, afhankelijk van de holding en haar positie in de economische cyclus. Die verschillen in korting bieden kansen. Hier wordt niet aan trading op korte of zelfs middellange termijn gedaan: de waarden worden vaak twee à drie jaar in de portefeuille bewaard, en soms zelfs tien jaar. Door ze te kopen tegen een hoge korting en ze te verkopen tegen een lage korting verbeteren de prestaties van de portefeuille." Holdings worden vaak geleid of zelfs gecontroleerd door families. Ze hebben een langetermijnvisie voor ogen. Beheerders kunnen zich dat niet altijd veroorloven, omdat zij jaarlijks of zelfs elk kwartaal rekenschap moeten afleggen aan hun cliënten. Aangezien ze een relatief beperkt aantal beleggingen beheren en een visie op lange termijn hebben, analyseren holdings een bedrijf heel grondig alvorens ze erin beleggen. Het risico op fouten wordt daardoor sterk gereduceerd. "Bovendien plaatsen actieve holdings ook bestuurders in die bedrijven, waardoor de directie zeer goed op de hoogte blijft van de gang van zaken", zegt Yves Colot. Daardoor liggen de beursprestaties van holdings gemiddeld hoger dan die van de nationale of sectorale referentie-indexen die hun portefeuille het beste weerspiegelen. "Dat geldt in drie kwart van de gevallen, tegenover minder dan een derde voor beveks", aldus Colot. Toch heeft die categorie van aandelen ook minder goede kanten. De beheerder onderscheidt er in hoofdzaak twee. Zo heeft een groot aantal holdings een vrij beperkte omvang: slechts enkele miljarden euro's, en soms zelfs minder dan een miljard. Bovendien hebben de referentieaandeelhouders vaak een ruime meerderheid in handen, wat de hoeveelheid beschikbare aandelen (free float) beperkt. Een ander nadeel van holdings is vaak het gebrek aan transparantie: de informatie die wordt bekendgemaakt is schaars en komt soms ook laat. Dat is misschien de keerzijde van een familiale controle. Bois Sauvage en Luxempart lijden onder dat euvel, om maar een paar voorbeelden te noemen. "We zien dat probleem ook in Frankrijk", merkt Yves Colot op, "maar absoluut niet in Scandinavië, waar holdings op een voorbeeldige manier communiceren." Welke strategie hanteert Eurinvest voor holdings? "We vertrekken vanuit het principe dat de korting van een holding uiteindelijk altijd terugkeert naar haar historische gemiddelde", legt Yves Colot uit. "Maar we gaan niet alles aan het toeval overlaten en passief wachten op die terugkeer. We kijken vooruit naar gebeurtenissen die daarop vooruitlopen: de stijging van de olieprijs, de betere gezondheid van de sector, een wijziging in het aandeelhouderschap, zelfs een beursexit." "Dat doen we uiteraard in combinatie met een grondige fundamentele analyse van de balansen van de bedrijven in de portefeuille. Om Bois Sauvage te beoordelen moet je Neuhaus bestuderen. Voor de Franse holding FFP is het belangrijk te weten hoe het met Peugeot is gesteld." Guy LegrandMet holdings kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren door één enkel aandeel te kopen.