Na een vastgoedcarrière van bijna twintig jaar op Poolse bodem keerde Virginie de Baere in september 2020 terug naar België om er Helga Cosyns op te volgens als managing director van de vastgoedbeheerder MVGM Belgium. In Polen werkte De Baere meer dan tien jaar voor de internationale vastgoedadviseur JLL. Sinds de overname van de vastgoedbeheerdiensten van JLL door het Nederlandse MVGM eind 2019 stond ze aan het hoofd van MVGM in Polen.
...

Na een vastgoedcarrière van bijna twintig jaar op Poolse bodem keerde Virginie de Baere in september 2020 terug naar België om er Helga Cosyns op te volgens als managing director van de vastgoedbeheerder MVGM Belgium. In Polen werkte De Baere meer dan tien jaar voor de internationale vastgoedadviseur JLL. Sinds de overname van de vastgoedbeheerdiensten van JLL door het Nederlandse MVGM eind 2019 stond ze aan het hoofd van MVGM in Polen. Was het wennen om weer op de Belgische vastgoedmarkt te werken? VIRGINIE DE BAERE. "We werken in België voor hetzelfde type klanten, in hoofdzaak investeringsfondsen. De vastgoedmarkten verschillen wel sterk. De Belgische vastgoedmarkt is zeer matuur, terwijl Polen toch nog altijd een jonge markt is. In Polen is er ook nog enorm veel grond beschikbaar om te ontwikkelen, zelfs in de grote steden. In België, en zeker in Brussel, is het aantal vrije gronden zeer beperkt. Voor nieuwe projecten moet je hier bestaande gebouwen afbreken of herontwikkelen. De kansen in Polen zijn dus toch wel van een ander niveau. Waarmee ik niet wil zeggen het potentieel in België beperkt is." JLL is een allround vastgoedadviseur. Nu werkt u voor een specialist. Is dat een groot verschil? DE BAERE. "Het is een totaal andere omgeving. JLL is een groot bedrijf met een internationale structuur. MVGM heeft sinds twee jaar een Europese structuur, maar het is toch nog in grote mate een familiebedrijf. Dat biedt voordelen. Er wordt bijvoorbeeld heel snel beslist en dus kun je een nieuwe strategie heel snel invoeren. Dat MVGM een specialist is, heeft voor- en nadelen. In een allround organisatie kan je als vastgoedbeheerder soms mee profiteren van de activiteiten van meer transactiegerelateerde departementen zoals leasing en capital markets. Maar evengoed zijn er klanten die bewust kiezen voor een specialist, precies om die vermenging te vermijden." Wat is uw belangrijkste realisatie in het voorbije jaar? DE BAERE. "We hebben vooral onze structuur geoptimaliseerd. In België werken we met een relatief klein team, zo'n 25 mensen. In Polen telde mijn afdeling 130 mensen. Om met een beperkte ploeg een volwaardige service te bieden, moeten onze mensen erg flexibel zijn. Ze moeten soms verschillende petjes opzetten. Die omschakeling zijn we nu volop aan het uitvoeren. "Daarnaast hebben we de beslissing genomen om actief te worden in het beheer van residentieel vastgoed. We begeven ons niet op de particuliere markt, maar we willen wel inspelen op de toetreding van institutionele investeerders op de residentiële vastgoedmarkt. We voeren gesprekken met enkele grote spelers. Het is de bedoeling tegen het einde van dit jaar die nieuwe activiteit operationeel te hebben. Daarnaast overwegen we enkele diensten toe te voegen aan onze kerntaak van vastgoedbeheerder. Bijvoorbeeld een stukje projectmanagement. We hebben niet de ambitie in concurrentie te gaan met de grote spelers, maar we willen wel in staat zijn kleinere werkjes in onze gebouwen zelf aan te pakken. Dat is gemakkelijker voor alle partijen."