Ook begin februari blijven de westerse beurzen erg wispelturig en is van een stevig herstel nog geen sprake. Dat betekent dat de dreiging van een trendommekeer blijft hangen boven de Amerikaanse en de meeste Europese aandelenmarkten. Waakzaamheid blijft dus geboden. Intussen heeft Potash Corp zijn dividend uitbetaald en hebben we onze positie verder uitgebouwd.
...

Ook begin februari blijven de westerse beurzen erg wispelturig en is van een stevig herstel nog geen sprake. Dat betekent dat de dreiging van een trendommekeer blijft hangen boven de Amerikaanse en de meeste Europese aandelenmarkten. Waakzaamheid blijft dus geboden. Intussen heeft Potash Corp zijn dividend uitbetaald en hebben we onze positie verder uitgebouwd. De aankondiging van een kapitaalverhoging van ongeveer 3 miljard USD (tegenover een beurskapitalisatie van 6 miljard EUR) bij ArcelorMittal beschouwen we, hoewel de geruchten al enige tijd liepen, toch nog als een onaangename verrassing. De vooruitzichten voor dit jaar klinken ook al niet erg gunstig. We komen in een van de volgende nummers uitgebreider terug op de resultaten en de kapitaalverhoging, er als meer details bekend zijn. Fagron, de wereldleider in magistrale bereidingen voor apotheken, gaat 220 miljoen EUR ophalen, meer dan de door analisten vooropgestelde 150 à 200 miljoen EUR. Een zware verwatering dus op basis van de 32,1 miljoen uitstaande aandelen (marktkapitalisatie 180 miljoen EUR), die via een aandelenuitgifte in twee stappen zal gebeuren. Eerst volgt, voor een nog onbekend bedrag, een private plaatsing bij een nieuwe grootaandeelhouder en enkele andere investeerders. De uitgifteprijs zal het dertigdaagse gemiddelde bedragen, met een maximum van 7 EUR per aandeel. Daarna volgt een aandelenuitgifte met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Het geld volstaat om opnieuw binnen de tot 31 maart opgeschorte limieten van de schuldconvenanten te opereren, zonder veel ruimte te bieden voor overnames. De komende periode wordt dus ingezet op organische groei, voornamelijk in het steriele compartiment, waar Fagron nog veel groeimarge ziet. In maart start de commerciële productie in een nieuwe state-of-the-art faciliteit in de Verenigde Staten, die ook de meest complexe steriele bereidingen kan maken, en op lange termijn tot 200 miljoen EUR extra omzet kan aanleveren. De groepsomzet bedroeg in 2015 473 miljoen EUR, binnen de verlaagde vork van 470 à 480 miljoen EUR, een stijging met 5,8 % (3,7 % zonder wisselkoerseffect). Organisch was er een negatieve groei van 1 % (-2,9 %). Bemoedigend is dat de omzet van Fagron in het vierde kwartaal met 113,5 miljoen EUR hoger lag dan in het derde kwartaal (111,7 miljoen EUR). Het negatieve effect van de veranderingen in de terugbetalingen voor niet-steriele bereidingen in de Verenigde Staten drukte de omzet in 2015 met 49,1 miljoen EUR, maar is gestabiliseerd sinds het vierde kwartaal. De andere regio's, maar ook de steriele business in de Verenigde Staten blijven sterk presteren. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) daalde op jaarbasis met 10 %, tot 106,7 miljoen EUR (voorziene vork tussen 105 en 115 miljoen EUR), en de rebitda-marge van 26,5 naar 22,5 % (17,8 % in de tweede jaarhelft). De goodwill op de overnames in de Verenigde Staten werd volledig afgeschreven (225,6 miljoen EUR). De nettoschuld steeg meer dan verwacht, tot 523,8 miljoen EUR. Het bedrijf schrapt logischerwijze het dividend en gaf onder het bewind van de nieuwe topman Hans Stols geen vooruitzichten voor 2016. We wachten natuurlijk op de voorwaarden, maar in principe gaan we wel deels intekenen op de kapitaalverhoging. We verlagen in het licht hiervan wel het advies naar houden/ afwachten (rating 2C).