De overstromingen zullen de Belgische verzekeraars een hoop geld kosten. Ramingen gaan uit van vele honderden miljoenen tot ruim 1 miljard euro. In Duitsland, waar de ramp nog erger was dan in ons land, spreekt de sectorfederat...

De overstromingen zullen de Belgische verzekeraars een hoop geld kosten. Ramingen gaan uit van vele honderden miljoenen tot ruim 1 miljard euro. In Duitsland, waar de ramp nog erger was dan in ons land, spreekt de sectorfederatie van de verzekeraars van de zwaarste natuurramp sinds 2002. "We denken dat de verzekerde schade tussen 4 en 5 miljard euro uitkomt", zei CEO Jörg Asmussen. Daarbij komt dat Duitsland en andere delen van Centraal-Europa in juni al eens getroffen werden door noodweer. De factuur van die schade bedraagt zo'n 3,8 miljard euro, waarvan 1,7 miljard euro voor rekening van de Duitse verzekeraars, becijferde de verzekeringsmakelaar Aon. Natuurrampen leiden wereldwijd tot steeds hogere schadevergoedingen, mede omdat ze steeds meer in goed verzekerde industrielanden voorkomen. Volgens Aon moest de sector in de eerste zes maanden van dit jaar opdraaien voor 36 miljard euro aan schadeclaims. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde kosten over de voorbije veertig jaar. Dat had onder meer te maken met het extreme winterweer in de Verenigde Staten, de felle onweders in Europa, en orkanen en aardbevingen in Azië.