Tien ex-medewerkers van de afdeling facilities & properties van Sabena hebben werk gevonden bij Faceo, een onderneming die gespecialiseerd is in facility management. De bedoeling is om binnen het bedrijf een airport management team uit te bouwen. Het is een project waaraan het oude Sabena-team met hart en ziel gewerkt heeft sinds de aankondiging van het faillissement van de luchtvaartmaatschappij.
...

Tien ex-medewerkers van de afdeling facilities & properties van Sabena hebben werk gevonden bij Faceo, een onderneming die gespecialiseerd is in facility management. De bedoeling is om binnen het bedrijf een airport management team uit te bouwen. Het is een project waaraan het oude Sabena-team met hart en ziel gewerkt heeft sinds de aankondiging van het faillissement van de luchtvaartmaatschappij. Oorspronkelijk draaide de afdeling facilities & properties als een bedrijfseenheid binnen Sabena. Het was verantwoordelijk voor het beheer van meer dan 300.000 vierkante meter op de luchthaven (hangars, kantoren, lokalen die in concessie gegeven waren aan Biac enzovoort), maar ook van eigendommen van Sabena in het buitenland. De cel realiseerde een omzet van 43 miljoen euro. Dat bedrag moet echter worden gerelativeerd omdat daarin ook de ontvangen huurgelden begrepen zijn, die zowat een derde van de activiteit uitmaakten. Sinds hij aan het hoofd van de afdeling facilities & properties kwam in september 2000, hield Dirk Vandueren zich intensief bezig met de opdracht die hij gekregen had: de reorganisatie van de structuur met het oog op de verzelfstandiging van de cel. Sabena had immers besloten zich te concentreren op zijn kernactiviteit en alle bijkomende functies af te stoten. Het was, gezien het grote gebrek aan organisatie, een titanenwerk. Een jaar later was de doelstelling echter bereikt, maar toen luidden de financiële moeilijkheden bij Sabena de doodsklok over het project. Dirk Vandueren en zijn team hadden echter het volste vertrouwen in eigen kunnen en stelden zelf een businessplan op. "Het idee bestond erin om op zoek te gaan naar partners of investeerders met als doel een naamloze vennootschap op te richten die actief is in facility management," legt hij uit. De zoektocht bracht hen uiteindelijk in contact met Faceo. Markt van 100 miljoen euroFaceo hoorde oorspronkelijk thuis bij Alcatel en ontstond na de hergroepering van Thomson Gestion Immobilière (een filiaal van Thales) en van de facility management-activiteiten van Cegelex (ex- Alstom Constructing). Ze is actief in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Benelux en beheert een oppervlakte van meer dan 2,5 miljoen vierkante meter, verdeeld over een honderdtal sites. Samen is dat goed voor een omzet van 226 miljoen euro. In 2001 haalde de Belgische activiteit (215 werknemers) 43 miljoen euro binnen. "De integratie van die tien medewerkers wordt in een concrete vorm gegoten door de oprichting van een nieuwe 'expertise' binnen een cel die helemaal gericht is op het management van luchthavens," zegt Wilfried Nulens, gedelegeerd bestuurder van Faceo Belgium. "Die activiteit beschikt over een stevig groeipotentieel, zowel in België als in het buitenland." Dirk Vandueren schat de markt voor facility management op de Belgische luchthavens inmiddels op zo'n 100 miljoen euro. Faceo neemt echter enkel diegenen met een speciale bekwaamheid over, de 65 andere medewerkers van het oude Sabena-departement worden niet aangeworven. Nulens: "Het is onze bedoeling om verschillende contracten die destijds beheerd werden door de Sabena-cel opnieuw in te palmen. Onderhandelingen daarover zijn trouwens aan de gang. Als die positieve resultaten opleveren, is het niet uitgesloten dat we ook een beroep zullen doen op andere leden van het team."Véronique Pirson Sabena's vastgoedafdeling was verantwoordelijk voor het beheer van meer dan 300.000 vierkante meter hangars en kantoren.