In nauwelijks vier jaar zag ExxonMobil Benelux zijn omzet afkalven van 32,9 miljard euro (2012) naar 23,5 miljard euro (2015). Bovendien werd de oliereus in 2016 geconfronteerd met de laagste olieprijzen in meer dan tien jaar, met dank aan een stevig overschot aan de aanbodzijde. "Vandaag is de markt meer in balans", zegt Joost Van Roost, president ExxonMobil Benelux. "Het aanbod blijft dynamisch, nieuwe olie- en gasprojecten starten op, de OPEC-productie fluctueert, geopolitieke onzekerheden blijven bestaan en de onconventionele olieproductie uit de Verenigde Staten gaat voort. Het is onze opgave te kunnen concurreren en succesvol te...

In nauwelijks vier jaar zag ExxonMobil Benelux zijn omzet afkalven van 32,9 miljard euro (2012) naar 23,5 miljard euro (2015). Bovendien werd de oliereus in 2016 geconfronteerd met de laagste olieprijzen in meer dan tien jaar, met dank aan een stevig overschot aan de aanbodzijde. "Vandaag is de markt meer in balans", zegt Joost Van Roost, president ExxonMobil Benelux. "Het aanbod blijft dynamisch, nieuwe olie- en gasprojecten starten op, de OPEC-productie fluctueert, geopolitieke onzekerheden blijven bestaan en de onconventionele olieproductie uit de Verenigde Staten gaat voort. Het is onze opgave te kunnen concurreren en succesvol te blijven, ongeacht de marktomstandigheden." De onzekerheid zet geen stop op de investeringsdrang. ExxonMobil Benelux investeert meer dan een miljard euro in Antwerpen in een nieuwe installatie en een modernisering van de zwavelfabriek. De opstart is eind dit jaar gepland. "De nieuwe installatie (een delayed coker unit, nvdr) zet zware, hoogzwavelige restolie om in schonere olieproducten en transportbrandstoffen, zoals gasolie voor de scheepvaart en diesel", aldus Van Roost. "De jaarlijkse prognoses voor energie tonen aan dat de vraag naar diesel voor vrachtwagens en ander commercieel transport in Europa in de komende decennia hoog blijft." Samen met de komst van een warmte-krachtcentrale (2009) en een ontzwavelingseenheid (2011) brengt de nieuwe inspanning de investeringen op 2 miljard euro in de voorbije tien jaar. "Die investering is goed nieuws voor Vlaanderen, want de raffinagesector creëert banen, heeft een hoge toegevoegde waarde, staat garant voor de bevoorradingszekerheid van brandstoffen en is de basis voor de petrochemische industrie", stelt Van Roost. Met zijn investeringen roeit ExxonMobil Benelux tegen de stroom in om zijn internationale concurrentiepositie vast te houden. Dat is geen overbodige luxe: sinds 2008 sloten zeventien raffinaderijen in Europa de deuren. "Een verdere rationalisering in Europa dringt zich op", aldus Joost Van Roost. "Toch is een zekere binnenlandse raffinagecapaciteit zeer wenselijk voor de energiezekerheid. Alleen moet men hier de markt laten werken en overheidsinterventies vermijden die de vrije concurrentie in gevaar brengen." Van Roost refereert vooral aan de Europese regelgeving. "De Europese Commissie heeft berekend dat de kosten van de Europese regelgeving de concurrentiepositie van de Europese sector met ongeveer 25 procent hebben verslechterd. Tel daarbij de al relatief hoge Europese energiekosten en de Belgische loonkosten." Maar de oliereus wil met de investeringen niet enkel economisch denken. Net als de warmte-krachtcentrale en de dieselontzwavelingsfabriek moeten de nieuwe cokerinstallatie en de uitbreiding van de zwavelfabriek de energie-efficiëntie verbeteren. Directeur public affairs & communicatie Bart Vermeulen maakt dat concreet: "Door de nieuwe investering halen we elke dag vijf vrachtwagens meer zwavel uit de producten die de raffinaderij verlaten. De SO2-uitstoot (zwaveldioxide, nvdr) van de nieuwe zwavelfabriek zal 75 procent lager liggen dan vandaag. Daarmee blijft de raffinaderij in Antwerpen behoren tot de wereldtop in energie-efficiëntie." Wouter Temmerman