BOVENOP HET LOON.
...

BOVENOP HET LOON.In 1997 stonden in de balans van Belgacom voor 3,5 miljard frank extralegale voordelen ingeschreven of zo'n 12.000 frank per werknemer en per maand. Een niet onaardig cijfer, dat volgens de bedrijfsleiding "niet echt overeenstemt met de realiteit." Belgacom geeft toe dat men zijn weg is kwijtgeraakt tussen de kronkels van de sociale balans en dat er zich onder de rubriek "voordelen bovenop het loon" ook bedragen bevinden die "daar niet thuishoren." Een kwestie van invalshoek of interpretatie dus? Het reële bedrag van de extralegale voordelen is, volgens Belgacom, geplafonneerd op 1,1 miljard frank en bestaat voornamelijk uit vergoedingen voor externe opleiders, hospitalisatiekosten voor het personeel en gratis tickets voor de spoorwegen. Een tweede enveloppe van 1,2 miljard dekt de uitgaven voor het restaurantpersoneel en de medewerkers van de vormingscentra, evenals de totaliteit van de vzw Prosano, het intern sociaal orgaan van Belgacom. Prosano biedt onder meer de leden van het personeel, de gepensioneerden van Belgacom, hun echtgenoten en samenwonende partners en hun kinderen ziektekostenverzekeringen, studiebeurzen en -leningen, vakantieverblijven en culturele activiteiten aan tegen gunsttarief. De nummer twee voor extralegale voordelen, na Belgacom maar al op een respectabele afstand, is Electrabel. Van de 1132 miljoen frank die onder de vorm van voordelen doorgesluisd worden naar het personeel, komt meer dan de helft voort uit maaltijdchecques voor de 15.000 werknemers. De elektriciteitsproducent biedt hen ook kortingen op de prijs van de elektriciteit die alles bij elkaar dicht in de buurt van de 300 miljoen komen. Het overschot gaat voor het grootste deel naar de aankoop van tandprothesen of een bril, of de adoptie van een kind. Deels gaat het ook naar de vele vriendenverenigingen binnen het bedrijf. Na deze twee uitschieters gaat het snel bergaf: vijftien bedrijven komen uit boven de 100 miljoen. Zoals Cera - maar niet KB, wat toch enkele probleempjes moet opleveren bij de harmonisering van de fusie in KBC. Hetzelfde valt te verwachten bij het samengaan van Generale Bank en ASLK. Opmerkelijk is dat de Waalse vervoersmaatschappij Tec met 77 miljoen ver achterblijft op De Lijn (362 miljoen) en de Brusselse MivB (205 miljoen). Tony Coenjaerts, Marie Brandeleer