In 1999 had Geert Palmers al door dat hernieuwbare energie een dominante rol zou krijgen. Daarom werd hij medeoprichter van het onafhankelijke expertisebureau 3E, een spin-off van het onderzoekscentrum IMEC. Intussen telt het bedrijf een honderdtal medewerkers en heeft het naast het hoofdbureau in Brussel ook kantoren in Toulouse, Peking en Istanbul en referenties in een dertigtal landen. Nog dit jaar wil het ook een stek in de VS. Sinds zijn ontstaan groeit 3E dan ook 30 tot 35 procent per jaar, zowel in aantal experts als in omzet.
...

In 1999 had Geert Palmers al door dat hernieuwbare energie een dominante rol zou krijgen. Daarom werd hij medeoprichter van het onafhankelijke expertisebureau 3E, een spin-off van het onderzoekscentrum IMEC. Intussen telt het bedrijf een honderdtal medewerkers en heeft het naast het hoofdbureau in Brussel ook kantoren in Toulouse, Peking en Istanbul en referenties in een dertigtal landen. Nog dit jaar wil het ook een stek in de VS. Sinds zijn ontstaan groeit 3E dan ook 30 tot 35 procent per jaar, zowel in aantal experts als in omzet. De belangrijkste activiteit van 3E is consultancy. "In onze portefeuille hebben wij innovatieve projecten voor bedrijven en overheden. Zo ontwierpen wij het Polar Station op Antartica - het meest geoptimaliseerde gebouw ter wereld - en werken we mee aan de offshorewindparken in binnen- en buitenland. Onlangs zijn we gestart met het vierjarige project MetaPV. Op het Limburgse Infrax-netwerk zullen wij 50 procent meer zonne-energie plaatsen dan traditioneel is toegelaten. Bovendien zal de prijs om dit te realiseren slechts 10 procent bedragen van wat het normaal kost om het netwerk te versterken. De conventionele oplossing is meer kabels te trekken, maar wij regelen met onze modellen de systemen slimmer. Het is een wereldprimeur, want het is de eerste keer dat een reële implementatie op die schaal gebeurt. 128 residentiële woningen en 31 industriële gebouwen zijn bij dit project betrokken." De investering bedraagt 40 miljoen euro. 5 miljoen wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie, die dit ziet als een testcase. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de groene-energiesteun en de rest is een cofinanciering van de verschillende partijen. Daartoe behoren Infrax en 3E zelf, maar ook de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM), het Duitse SMA Solar Technology, het Austrian Insitute of Technology (AIT) en de Universiteit van Ljubljana. Een ander belangrijk project in opdracht van de Europese Commisie is het Offshore Electricity Grid. "Het is niet zinvol als elk land apart en ongecoördineerd investeert. Daarom stippelen wij een toekomstvisie voor 2030 uit. In een internationaal consortium heeft 3E de economisch optimale lay-out voor een offshore grid gezocht en ook bepaald welke stappen en technologie erbij komen kijken. Door meerdere landen en hun offshorewindparken te koppelen, zal de Europese energiemarkt beter functioneren." Vorig jaar werd een nieuwe businessunit opgezet. "We hebben softwarediensten ontwikkeld die de performantie van portefeuilles met verschillende vormen van hernieuwbare energie optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik van meteorologische, statistische en fysische modellen. Zo kunnen bedrijven duizenden systemen, verspreid over de hele wereld, op één centraal platform beheren. Daarnaast voorspellen we wat zonne- en windenergieparken gaan produceren." "De volgende softwaredienst waar we aan werken, is gericht op de optimale interactie met de elektriciteitsnetwerken en de markt. In de eerste stap ga je zoveel mogelijk energie produceren, in een tweede proberen we de financiële opbrengst ervan zoveel mogelijk te verhogen en het netbeheer te optimaliseren." De balans tussen vraag en aanbod in een elektriciteitsmarkt met een hoog aandeel hernieuwbare energie is immers de uitdaging van de toekomst. Door Annick Claus