E.B.
...

E.B.Al Maalya, een vennootschap van Mohammed Boulif, de vroegere voorzitter van de Moslimexecutieve, lobbyt om de Belgische wetgeving open te stellen voor islamitisch bankieren. In Londen gebeurde dat al, volgens waarnemers door de toevloed van kapitaal uit het Midden-Oosten. De sharia of islamitische wetgeving baseert zich op vers II, 275 uit de Koran dat rente verbiedt, een principe dat ook in de Bijbel staat. De Belgische wetgeving op het consumentenkrediet en op hypothecaire leningen zou gewijzigd moeten worden om twee islamitische financieringsvormen mogelijk te maken: El Ijara (leasing van vastgoed) en Murabana. Dat laatste is beter bekend als halalhypotheek. Zo'n hypotheek verschilt in de juridisch-technische zin, maar is qua maandelijkse lasten bijna hetzelfde als een klassieke hypotheeklening. Bij de start van de ramadan polste Trends of er in België een vraag leeft naar islamitisch bankieren. Volgens instellingen van Marokkaanse en Turkse origine, zoals Bank Shaabi en Attyariwafa Bank in Brussel of Has Krediet in Gent, is die vraag onbestaande. Zij verschaffen al jaren consumenten- en hypothecair krediet aan hoofdzakelijk een moslimcliënteel en doen dat tegen gangbare marktrentes. Het antwoord van de Turkse en Marokkaanse financiële instellingen verbaast Imane Karich, gewezen financieel analist en risk manager bij ING Bank in Brussel, niet. "Daar gaat het precies om. Wij willen bij de moslimgemeenschap de vraag naar islamitisch bankieren stimuleren. Want pas nadat die vraag er is, zullen de autoriteiten oor hebben voor noodzakelijke wetswijzigingen. Zo is het gegaan in Engeland, het gaat die richting uit in Frankrijk en Nederland en we hopen dat ook de Belgische wetgeving zal worden aangepast."Imane Karich is lid van CEREI of Cercle des Etudes et Recherches en Economie Islamique, een denktank voor Al Maalya. Dat is een vennootschap van Mohammed Boulif, de vroegere voorzitter van de Moslimexecutieve. Doel van de Brusselse vennootschap is de moslimgemeenschap in België en Europa te sensibiliseren voor financiële 'halalproducten'. Karich beaamt dat islamitisch bankieren ook in Marokko niet bestaat. Op de vraag of ze dan niet bezig is een kunstmatige vraag te creëren, reageert ze: "In België doen de meeste moslims hun financiële transacties via de klassieke grootbanken en in Europa is de moslimgemeenschap zich inderdaad niet bewust van de noodzaak van islamitisch bankieren. We sensibiliseren daarom via publicaties en conferenties en we lobbyen bij de grootbanken en politici."Volgens haar is de bevolking in Marokko ondertussen bewustgemaakt en is er nu - door de opkomst van de islamitische partij PJD - dus een vraag in de markt naar islamitisch bankieren. E.B.