B irdy Airlines vliegt vanaf 26 april 2002 voor rekening van SN Brussels Airlines naar Afrika. Achter Birdy gaan twee aandeelhouders schuil, met elk 50% van de aandelen: Georges Gutelman en Européenne d'Investissements. Het laatste is een Luxemburgs bedrijf van Victor Hasson.
...

B irdy Airlines vliegt vanaf 26 april 2002 voor rekening van SN Brussels Airlines naar Afrika. Achter Birdy gaan twee aandeelhouders schuil, met elk 50% van de aandelen: Georges Gutelman en Européenne d'Investissements. Het laatste is een Luxemburgs bedrijf van Victor Hasson. Het maatschappelijk kapitaal van de NV Birdy Airlines bedraagt drie miljoen euro, waarvan 1,26 miljoen euro werd volgestort. Dat Gutelman en Hasson na het faillissement van City Bird opnieuw in de luchtvaart stappen, ontlokte in het wereldje heel wat wrevel. Voor Georges Gutelman was het trouwens het tweede bankroet: in 1991 ging zijn charterbedrijf TEA al op de fles. Het faillissement van City Bird is nog altijd niet afgehandeld. Kunnen zaakvoerders meteen een nieuwe activiteit starten, ondanks twee faillissementen? Bij de socialistische BBTK laat het initiatief van Gutelman en Hasson een wrange nasmaak na. De BBTK begrijpt niet waarom de zaakvoerders plots de spons vegen over City Bird. De vakbond dreigt ermee beide bestuurders aansprakelijk te stellen voor het faillissement. Volgens de BBTK verzuimde het duo het om een geschreven intentieverklaring te eisen van touroperator Thomas Cook. Ter herinnering: Thomas Cook wou aanvankelijk City Bird overnemen, maar haakte op het laatste moment af. Volgens City Bird was dat de reden van het faillissement. De zaak wordt verder juridisch uitgevochten. Specialisten in faillissementsrecht wijzen er echter op dat de twee bankroeten de oprichting van een nieuw bedrijf niet kunnen verhinderen. "Vanuit juridisch oogpunt staat niets de oprichting van Birdy Airlines in de weg," zegt curator Jean-Michel Derick, die dit dossier in Brussel afhandelt. "Met hun nieuwe initiatief bewijzen Gutelman en Hasson eens te meer hun ondernemingszin. Dat het faillissement van City Bird nog niet werd afgewikkeld, kan evenmin een probleem opleveren." Specialisten wijzen op het - eventuele - probleem van de verschoonbaarheid van de gefailleerde: daarbij oordeelt de rechter over mogelijke persoonlijke fouten van de zaakvoerder(s). Een oordeel over die verschoonbaarheid valt pas bij het einde van de afwikkeling van het bankroet. "De verschoonbaarheid is hier niet relevant," nuanceert Philippe Colle, advocaat en hoogleraar aan de VUB. "De juridische vennootschap ging failliet, niet de aandeelhouders." Colle beklemtoont dat de referentieaandeelhouder van het nieuwe Birdy, Européenne d'Investissements, in beginsel geen problemen moet verwachten van gedupeerde schuldeisers van City Bird (Européenne d'Investissements was immers ook referentieaandeelhouder van City Bird). Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de gewezen bestuurders van City Bird zijn niet uit te sluiten, indien daartoe grond bestaat. Maar tegen aandeelhouders van een failliete vennootschap kan slechts in extreme gevallen actie worden gevoerd: bij kennelijke fraude en bij het onttrekken van activa aan de schuldeisers. Philippe Colle voegt hieraan toe: "Het gebeurt dagelijks dat ondernemers die net failliet gingen een nieuw bedrijf opstarten. Je kunt je daar soms ethische vragen bij stellen, maar strikt juridisch zijn er nauwelijks mogelijkheden om dat aan te vechten." W.R.