De Belgische overheid is goed op weg naar een tekort van zo'n 25 miljard euro. In de recente update van het stabiliteitsprogramma gaf de regering al aan dat ze dat tekort wil dichtrijden tegen 2015. In de begrotingsopmaak voor 2010 (en 2011) worden nu de eerste stappen op dat budgettaire pad uitgetekend. De focus ligt vooral op het dempen van de put en niet zozeer op echt structureel beleid. De begrotingsoefening zou nochtans gecombineerd kun-nen worden met maatregelen die op l...

De Belgische overheid is goed op weg naar een tekort van zo'n 25 miljard euro. In de recente update van het stabiliteitsprogramma gaf de regering al aan dat ze dat tekort wil dichtrijden tegen 2015. In de begrotingsopmaak voor 2010 (en 2011) worden nu de eerste stappen op dat budgettaire pad uitgetekend. De focus ligt vooral op het dempen van de put en niet zozeer op echt structureel beleid. De begrotingsoefening zou nochtans gecombineerd kun-nen worden met maatregelen die op lange termijn de economie ondersteunen. Ondanks al het gepraat over de 'groene' economie wordt bijvoorbeeld heel weinig werk gemaakt van een economisch verantwoorde toepassing van dat concept. Die toepassing komt neer op de manipulatie van relatieve prijzen ten voordele van het groene gedrag dat gestimuleerd moet worden. Dat kan via subsidiëring van het wenselijke gedrag, maar even goed via het belasten van het alternatieve gedrag. Een van de klassieke voorbeelden daarvan is rekeningrijden. Dat past in een algemene aanpak van het fileprobleem, maar kan als neveneffect ook belangrijke inkomsten genereren voor de overheid. In het belastingstelsel kan een verschuiving van de fiscale druk van economisch wenselijke activiteiten, zoals arbeid, naar minder wenselijke activiteiten, zoals vervuiling, de economie alleen maar ten goede komen. Ook over die andere evergreen, mensen langer aan het werk houden, wordt veel meer gepraat dan gedaan. Volgens een recente analyse van het Steunpunt voor werkgelegenheid was de gemiddelde leeftijd waarop een Belgische werkende de arbeidsmarkt verlaat in 2007 59,2 jaar. Dat is een verbetering sinds 2001 (58,4), maar blijft nog altijd ver verwijderd van de officiële pensioenleeftijd van 65. Langer werken, impliceert meer inkomsten en minder uitgaven voor de overheid. Weer komt het erop aan om de niet wenselijke activiteit, vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten, financieel minder aantrekkelijk te maken dan de wenselijke activiteit, langer werken. Vandaag ligt die verhouding volledig verkeerd. Het louter neutraal maken van de keuze tussen vroeger stoppen of langer werken, zou al een grote stap in de juiste richting zijn. De zware begrotingsrondes die er de komende jaren aankomen, moeten verder gaan dan het louter vullen van budgettaire putten. Ze moeten aangegrepen worden om echt structureel beleid op de rails te zetten. trends.be Balanceren tussen hyperinflatie en deflatie