'De lidstaten moeten zich er fo...

'De lidstaten moeten zich er formeel toe engageren de komst van mensen die de verschrikkelijke situatie in Afghanistan ontvluchten, in goede banen te leiden'