De Europese Commissie werkt aan een richtlijn die het sociaal statuut van de platformwerkers, zoals koeriers voor Deliveroo en UberEats, moet verbeteren. Die werken meestal tegen lage lonen en in precaire omstandigheden. Het zijn vaak freelancer...

De Europese Commissie werkt aan een richtlijn die het sociaal statuut van de platformwerkers, zoals koeriers voor Deliveroo en UberEats, moet verbeteren. Die werken meestal tegen lage lonen en in precaire omstandigheden. Het zijn vaak freelancers en zelfstandigen met een minimum aan sociale bescherming. Er zouden in de Europese Unie zo'n 28 miljoen platformwerkers zijn. De publicatie van de Europese richtlijn wordt tegen begin december verwacht. Daarna kan die nog worden aangepast en gevalideerd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers, waarna ze kan worden omgezet in nationale wetgeving. Naar verluidt stelt de richtlijn dat er bij platformwerkers wordt uitgegaan van het principe dat ze loontrekkenden zijn. Meer bepaald omdat er een gezagsrelatie is en ze slechts beperkt zelf hun werkuren kunnen kiezen. Plaftormwerkers als werknemers catalogeren zou betekenen dat ze tegen de nationale loon- en arbeidsvoorwaarden van loontrekkenden moeten werken. Dat betekent hogere loonkosten, maar ook meer geld voor de sociale zekerheid van de lidstaten. Volgens de Europese Commissie zouden platformwerkers die aan slag gaan als loontrekkende, de sociale zekerheid van de lidstaten 4 miljard euro extra opleveren.