Minister van Financiën Didier Reynders ( MR) schafte op donderdag 15 juli de beurstaksen gedeeltelijk af. Hij reageerde daarmee op een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat de heffingen op beursverrichtingen en de taksen op de aflevering van nieuwe effecten strijdig met de Europese regelgeving vond.
...

Minister van Financiën Didier Reynders ( MR) schafte op donderdag 15 juli de beurstaksen gedeeltelijk af. Hij reageerde daarmee op een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat de heffingen op beursverrichtingen en de taksen op de aflevering van nieuwe effecten strijdig met de Europese regelgeving vond. Door deze bijsturing dreigt de Belgische staat jaarlijks 100 miljoen euro mis te lopen. Het Hof had op donderdag 8 juli eveneens problemen met de Belgische deelstaten die het afvalwaterdossier en de bouw van waterzuiveringstations te lang laten aanslepen. Een dag later dreigde de Europese Commissie naar het Hof te stappen omdat er voor de werken aan de Antwerpse leien geen milieueffectenrapport werd opgemaakt. Nog een dag later tekende de Commissie bezwaren aan tegen de registratieverplichting van aannemers in België. Die verplichting laat toe om aannemers van een kwaliteitslabel te voorzien. Op dinsdag 13 juli raakte bekend dat België tegenover andere Europese landen blijft achterophinken bij de omzetting van Europese regelgeving. Op 8 juli velde het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest over de EU-begrotingsregels. Het wees de Raad van Ministers van Financiën met de vinger voor het niet-veroordelen van landen met een te groot overheidstekort, zoals Frankrijk en Duitsland. EU-commissaris van Landbouw Franz Fischler lanceerde op woensdag 14 juli een omstreden plan om de suikerindustrie te hervormen. De subsidies worden teruggeschroefd om de Europese marktprijs, die driemaal hoger dan de wereldprijs ligt, op een concurrerend niveau te brengen. De Europese boerenlobby reageerde al heftig op de hervormingsplannen. In het kader van het financieringsplan 2007-2013 besliste de Commissie op donderdag 15 juli om overheidssteun aan bedrijven terug te vorderen als het bedrijf binnen zeven jaar het land verlaat. De VRT moet de rol spelen die zíj voor ogen hebben: liefst een zwaar cultureel programma zoals Ziggurat vlak voor het nieuws, zodat alle kijkers weglopen. En de rest van de avond zenden we een blik op een visbokaal uit. Als dat de bedoeling is, dan is er geen openbare omroep in Vlaanderen meer nodig. Maar ik geloof niet dat het zover komt, want VTM blijft geen vijf jaar meer in Vlaamse handen. (...) Als er ooit een openbare omroep nodig is om onze Vlaamse culturele eigenheid te garanderen, dan zal het wel zijn als VTM in vreemde handen zit. ( VRT-topman Tony Mary over de hetze tussen de commerciële zenders en de VRT, in De Standaard)