ER BESTAAT EEN NIEUW soort goud: data. Op het eerste gezicht lijkt het nieuwe goud minder kostbaar dan het oude en je kunt er geen sieraden van maken. Maar wie erin slaagt data om te zetten in grondstof voor technologie, zal schatkisten tekortkomen. Eén opmerking echter: zoals het er nu naar uitziet, zullen de Europese schatkisten - op een paar verdwaalde stuivers na - pijnlijk leeg blijven.
...