Leuvenaar Guido Ravoet (48 j.) wordt de nieuwe directeur-generaal van de Belgische Vereniging der Banken. Ravoet was 12 jaar secretaris-generaal van de Europese Vereniging van Coöperatieve Banken. "Het pleit voor de Belgische banken dat ze iemand van de coöperatieve beweging aantrekken," zegt Ravoet. "Tot voor enkele jaren waren BVB-leden eerder wantrouwig tegenover die sector."
...

Leuvenaar Guido Ravoet (48 j.) wordt de nieuwe directeur-generaal van de Belgische Vereniging der Banken. Ravoet was 12 jaar secretaris-generaal van de Europese Vereniging van Coöperatieve Banken. "Het pleit voor de Belgische banken dat ze iemand van de coöperatieve beweging aantrekken," zegt Ravoet. "Tot voor enkele jaren waren BVB-leden eerder wantrouwig tegenover die sector." Ravoet werd na zijn studie rechten en een graduaat bedrijfseconomie actief binnen de Cera, de bank van de Boerenbond. In 1971 kwam hij aan het hoofd van de studiedienst om vanaf 1974 voor negen jaar het Brabantse hoofdkantoor van de bank te leiden. In tegenstelling met nogal wat collega's uit beroepsorganisaties heeft Ravoet dus wèl ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. "Dat was ontegensprekelijk een voordeel tegenover de andere kandidaten," erkent hij. "Plus het feit dat ik een Europese achtergrond heb. De Belgische bancaire omgeving wordt grotendeels door Europese ambtenaren gecreëerd. Connecties in dat milieu zijn dus mooi meegenomen." De nieuwe lobbyist van de banken beschouwt de beïnvloeding van de omzetting van EU-richtlijnen in Belgische regelgeving als één van zijn voornaamste actieterreinen. Ravoet : "We moeten vermijden dat de Belgische overheid bijvoorbeeld wat betreft afgeleide producten, zoals futures de Europese regels strenger toepast dan de Unie vooropstelt. Dat leidt tot de aantasting van de concurrentie." Ravoet noemt het vermijden van de delocalisering van Belgisch spaargeld naar het buitenland als zijn tweede prioriteit. "Dat geld vloeit beter naar de Belgische economie," stelt hij. Het is de vraag of de Belgisch-Luxemburgse bankiers warm lopen voor die idee.Ravoet hoopt trouwens mee te werken aan de verbetering van de rendabiliteit van de BVB-leden. "Gemiddeld heeft een Belgische bank een rendement op het eigen vermogen van 8,2 %," rekent hij, "terwijl een staatsobligatie 7,7 % opbrengt. Dat kan beter."De nieuwe directeur-generaal van de BVB staat overigens relatief positief tegenover de eventuele fusiebeweging tussen Belgische banken. "Ook banken kennen schaalvoordelen," meent hij. Toch lijken Belgische coöperatieve banken zich te laten leiden door het adagium small is beautiful. "In andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, kende decoöporatieve sector een concentratiebeweging," weerlegt Ravoet. "Dat is geen probleem, voor zover ze hun identiteit niet verliezen." Ravoet staat aan het hoofd van een eenoudergezin met drie kinderen. Zeilen, zwemmen en andere watersporten zijn de hobby's van de nieuwe BVB-topman. Voorts is hij verslingerd op biografieën. "Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar om er wijze lessen uit te trekken," verklaart hij.GUIDO RAVOET (BVB) Restrictieve interpretatie van Europese bancaire richtlijnen leidt tot aantasting van de concurrentie.