Euroland wentelde zich bij de start van de eenheidsmunt in euroforie. Maar ook de rest van de wereld keek aandachtig toe bij de geboorte van de euro. Ook zij zullen immers bij het uitstippelen van de economische koers niet omheen de gevolgen van de euro kunnen. Een IMF-rapport zet op een rijtje welke landen met welke implicaties rekening houden.
...

Euroland wentelde zich bij de start van de eenheidsmunt in euroforie. Maar ook de rest van de wereld keek aandachtig toe bij de geboorte van de euro. Ook zij zullen immers bij het uitstippelen van de economische koers niet omheen de gevolgen van de euro kunnen. Een IMF-rapport zet op een rijtje welke landen met welke implicaties rekening houden.Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk voldoen weliswaar aan de criteria om mee te doen met de euro, maar de bevolking verkoos voorlopig nog de eigen munt niet op te geven. Toch bereiden de drie landen hun beleid voor om te allen tijde in te kunnen stappen. Voor de Denen zal dit geen probleem zijn. De kroon was in het EMS immers al lange tijd gekoppeld aan de Duitse mark. Dat was niet het geval voor de Zweedse kroon en het Britse pond, die sinds 1992 zweven. Of dit een obstakel vormt voor toekomstige deelname, is nog onduidelijk. Hoewel Noorwegen en Zwitserland geen lid zijn van de Europese Unie en dus niet met de euro mee kunnen doen, zullen beide landen door hun geografische nabijheid en de sterke handels- en financiële banden toch wel rekening moeten houden met de monetaire unie. Griekenland boekt vooruitgang in zijn voorbereiding om tegen 2001 de economie klaar te stomen om deel te nemen aan de euro. Die doelstelling vergt nog heel wat fiscale en monetaire inspanningen. De invloed van de euro op de niet-Europese, rijke economieën zal minder uitgesproken zijn. Canada, de VS en Japan drijven slechts in beperkte mate handel met euroland. Toch wordt vooral de VS onrechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de euro. De trend om dollars voor euro's in te wisselen als internationale reservemunt (zie grafiek Hoe zwaar weegt de euro?) zal een negatieve invloed uitoefenen op de Amerikaanse betalingsbalans. Door die verschuiving van dollar naar euro zal de Federal Reserve (de Amerikanse centrale bank) ook seignorage-inkomsten (inkomsten verkregen door het drukken van internationaal koopkrachtige deviezen) moeten inleveren ten voordele van de Europese Centrale Bank ( ECB). Toch moet ook de VS zijn voordeel halen uit de euro omdat de eengemaakte markt financiële en zakelijke transacties zal vergemakkelijken. De ontwikkelingslanden en de ontluikende economieën zullen vooral kunnen profiteren van de dynamiek van euroland in de vorm van een hogere vraag naar hun producten. Het IMF verwacht ook dat een aantal onder hen hun munt zal koppelen aan de euro. John Green and Philip L. Swagel, The Euro Area and the World Economy, Finance & Development, Vol 35, Nr. 4.Info: Tel. (00-1) 202.623.7430e-mail: publications@imf.org