D onald Wittevrongel, de voorzitter van de ABVV-centrale Textiel, Kleding en Diamant, is kwaad op de weinig democratische manier waarop Carlos Polenus in een zetel naar het voorzitterschap van het ABVV in 2006 wordt gebracht.
...

D onald Wittevrongel, de voorzitter van de ABVV-centrale Textiel, Kleding en Diamant, is kwaad op de weinig democratische manier waarop Carlos Polenus in een zetel naar het voorzitterschap van het ABVV in 2006 wordt gebracht. "Wij hadden geregeld contact met de verschillende arbeiderscentrales om een coherente visie te ontwikkelen over de toekomst van het ABVV," zegt Wittevrongel. "Maar het lijkt me nu nog weinig zinvol om die contacten te onderhouden. De grote centrales hebben hun individuele belang boven het collectieve belang gezet."Wittevrongel is ontstemd over de procedure. André Mordant en Xavier Verboven zijn als informateurs op zoek gegaan naar een kandidaat. "Na de eerste informatieronde was iedereen ervan overtuigd dat Carlos Polenus niet de beste kandidaat was," zegt Wittevrongel. "Daarna hebben de Algemene Centrale, de BBTK en de metaalcentrale onder elkaar beslist. Want op 15 juni werd op het federaal bureau plots meegedeeld dat men tot vrijdag 25 juni kandidaturen mocht indienen, maar dat het nu al duidelijk was dat Polenus twee derde van de stemmen zou halen. Eufemistisch uitgedrukt, noem ik dat grof. Met deze deal gaat het ABVV niet de goede richting uit." Wittevrongel heeft afgelopen dinsdag dan ook tegengestemd met zijn centrale. De twee andere kleinere centrales, Transport en Voeding, hebben zich onthouden. Op het federale congres van 15 september 2004 moet Polenus verkozen worden. Wittevrongels bezwaren gaan verder dan alleen de procedure. "Carlos Polenus is iemand die minstens eenmaal geprobeerd heeft weg te gaan, naar de Europese vakbond EVV. Bovendien zijn de huidige fraudezaken bij de BBTK niet bepaald fraai. Ik hoop dat dit geen uitslaande brand wordt, want dan hebben we een probleem met Polenus als voorzitter, die uit de BBTK komt." De eerste uitdaging wordt het interprofessionele overleg van het najaar. Ook daar ziet Wittevrongel problemen. "Met een voorzitter uit de overheidsvakbond en een algemeen secretaris uit de bediendecentrale zit er geen kennis van de arbeiderswereld aan tafel. Bovendien is Mordant totaal Nederlandsonkundig. Dat is een belangrijk nadeel in het overleg, waar de meerderheid Nederlands praat."G.M.