De stijgende begrotingstekorten en een oplopende staatsschuld dwingen de Europese lidstaten om de broekriem aan te halen. Verschillende regeringen voeren in eerste instantie besparingen door in het overheidsapparaat. Vooral de ambtenarenlonen en -pen-sioenen worden aangepakt. En die besparingsgolf beperkt zich niet tot de Zuid-Europese landen die de voorbije weken door de financiële markten in het vizier werden gen...

De stijgende begrotingstekorten en een oplopende staatsschuld dwingen de Europese lidstaten om de broekriem aan te halen. Verschillende regeringen voeren in eerste instantie besparingen door in het overheidsapparaat. Vooral de ambtenarenlonen en -pen-sioenen worden aangepakt. En die besparingsgolf beperkt zich niet tot de Zuid-Europese landen die de voorbije weken door de financiële markten in het vizier werden genomen. Een overzicht. - Griekenland: afschaffing van de dertiende en veertiende maand voor ambtenaren. Een verdere daling van de premies met 8 procent (na een besparing van 12 % in maart). Ook de dertiende en veertiende maand voor gepensioneerde ambtenaren valt weg. - Groot-Brittannië: ministerlonen dalen met 5 procent. - Hongarije: ambtenarenlonen worden gedurende twee jaar bevroren. De dertiende maand wordt afgeschaft. - Ierland: het voorbije jaar zijn de ambtenarenlonen met 5 tot 15 procent gedaald. In 2010 moeten ze nog verder dalen met 5 procent. Premies worden afgeschaft, er wordt een wervingsstop ingevoerd bij de overheidsdiensten en wie met pensioen vertrekt, wordt niet vervangen. - Italië: bevriezing van de ambtenarenlonen tot 2013. Salarissen van topambtenaren gaan omlaag. - Letland: de ambtenarenlonen dalen met 20 procent, de overheidspensioenen met 10 procent. - Nederland: loonmatiging in de publieke sector. - Portugal: bevriezing van de ambtenarenlonen tot 2013. De lonen van de topambtenaren, parlementsleden en ministers worden met 5 procent verlaagd. Slechts één op de twee ambtenaren die met pensioen gaan, wordt vervangen. Dat betekent 73.000 ambtenaren minder in drie jaar. - Roemenië: daling van de ambtenarenlonen met 25 procent. De ambtenarenpensioenen gaan met 15 procent omlaag. 10 procent van de 1,4 miljoen ambtenaren wordt ontslagen. - Spanje: de lonen van de ambtenaren worden gemiddeld met 5 procent verlaagd. Salarissen van ministers (-15 %) en van parlementsleden (-10 %) worden aangepakt. In 2011 worden de ambtenarenlonen en pensioenen bevroren. Slechts één op de tien ambtenaren die met pen-sioen gaan, wordt vervangen. A.M.